Liitto toi­mii

Lääkäriliiton laatupalkinto Hus Akuutille

Lääkäriliiton tämänvuotisen laatupalkinnon on voittanut Hus Akuutti näytteenottotoiminnan kehittämisestä päivystyksessä. Voittaja valittiin laatupalkintofinaalissa tiistai-iltana 26.10.2021.

Sari Kosonen
Kuvituskuva 1
KIMMO BRANDT

Laatupalkintofinaalissa voiton vei Hus Akuutti POC-näytteenottotoiminnan kehittämisestä päivystyksessä. Uusi toimintamalli on kehitetty moniammatillisesti ja henkilökunta on saatu motivoitua hyvin muutokseen.

Potilaiden odottaminen päivystyksessä on kallista, vaarallista ja keskeisimpiä potilaiden tyytymättömyyden aiheita. Erityisesti vakavasti sairailla potilailla tutkimustulosten saaminen nopeasti käyttöön on ratkaisevan tärkeää.

Perinteisesti päivystyspoliklinikan verikokeita otettaessa potilasta voidaan pistää neljä kertaa, ja pistäjinä voivat olla laboratoriohoitaja, sairaanhoitaja ja lääkäri. Laboratorio kuormittuu ja ruuhkautuu usein. Uusi, parempi toimintatapa kehitettiin Hus Akuutin Jorvin päivystyksessä, jossa nykyään hyödynnetään päivystyksen omia POC (Point-of-care) -laitteita sekä päivystyksen sairaanhoitajien omaa laskimoverinäytteenottotoimintaa.

Ensin päivystykseen hankittiin uusi verikaasuanalysaattori, joka pystyi analysoimaan myös krea-arvon. Näin päivystyksen omilla pikatestilaitteilla voitiin kattaa koko "Sisätautipaketti". Uudessa toimintatavassa niillä potilailla, joilta otetaan vain "Sisätautipaketti", verinäytteen ottaa laboratoriohoitajan sijasta potilaan oma päivystyksen sairaanhoitaja, joko kanyylin laiton yhteydessä tai erillisellä laskimopistolla. Tulokset analysoidaan päivystyksen omilla laitteilla, jolloin tulokset saadaan saman tien. Niillä potilailla, joilla tarvitaan "Sisätautipaketin" lisäksi myös muita verinäytteitä, laboratoriohoitaja ottaa kaikki näytteet, jotta potilasta ei tarvitse pistää ylimääräistä kertaa.

Uuden toimintatavan ansiosta laboratorion ruuhkat ja kuormitus ovat vähentyneet selvästi. Potilaiden laboratoriotulokset tulevat paljon nopeammin, mikä nopeuttaa hoitoa ja voi jopa pelastaa henkiä. Lisäksi kokonaiskustannukset ovat laskeneet merkittävästi.

Toimintatapaa on otettu jo käyttöön myös Hus Akuutin Peijaksen sairaalan päivystyksessä, ja jatkossa se on tarkoitus ottaa käyttöön muissakin Hus Akuutin päivystyksissä.

Hyvä toimintatapa malliksi muille

– Jorvin päivystyksessä on tunnistettu selkeä ongelma, joka on ollut myös potilasturvallisuusriski. Uusi toimintamalli on kehitetty moniammatillisesti ja henkilökunta on saatu motivoitua hyvin muutokseen. Muutos on lisännyt potilastyytyväisyyttä, ja toiminnan sujuvoittamisesta on saatu myös taloudellista hyötyä, Laatuneuvoston puheenjohtaja Hanna Kuusisto perusteli voittajan valintaa.

Lue myös

– Laatupalkintokilpailun voitto tuntuu hyvältä. Terveydenhuollossa osaoptimointi on yleistä, mutta tässä pystyimme tuottamaan kokonaishyötyä. Toivon, että kehittämämme toimintatapa leviää mahdollisimman laajalle, sanoo Hus Akuutin apulaisylilääkäri Kimmo Suojanen.

Laatupalkinnon saajan valinta oli kaksivaiheinen. Lääkäriliiton laatuneuvosto arvioi hakemukset ja valitsi kolme parasta ehdokasta finaaliin. Muut finalistit olivat Eurajoen terveysasema ja Hus Iho- ja allergiasairaala.

Laatupalkinto myönnetään lääkäriryhmälle, lääkärin johtamalle moniammatilliselle ryhmälle tai yksittäiselle lääkärille kannustuksena tuloksekkaasta toiminnan kehittämisestä. Palkinnosta päättää Lääkäriliiton laatuneuvosto, jossa ovat edustettuina Lääkäriliiton lisäksi Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, Finska Läkaresällskapet ja Lääkäripalveluyritykset ry. Laatupalkinto jaettiin tänä vuonna 23. kerran.

Kirjoittajat

Sari Kosonen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030