Liitto toi­mii 46/2021 vsk 76 s. 2732

Lääkäriliitto Sosten yhteistyöjäseneksi

Suomen sosiaali ja terveys Soste ry on ­hyväksynyt ­Lääkäriliiton yhteis­työ­jäsenekseen. Soste kokoaa yhteen valtakunnallisia sosiaali- ja terveysalan järjestöjä.

Sari Kosonen
Kuvituskuva 1
Adobe/AOP

Sääntöjensä mukaan Soste on sosiaali- ja terveyspoliittinen vaikuttaja ja asiantuntija. Sen toiminnan tarkoituksena on muun muassa edistää hyvinvointia, terveyttä, yhdenvertaisuutta ja yhteiskunnallista tasa-arvoa.

– Lääkäriliiton kannattaa tehdä yhteistyötä sellaisten tahojen kanssa, jotka edistävät meille tärkeitä asioita. Yhdessä onnistumme paremmin kuin yksin, Lääkäriliiton Politiikkatoimialan johtaja Heikki Pärnänen sanoo.

– Sosten näkemykset ja tavoitteet ovat monessa suhteessa samanlaiset kuin Lääkäriliiton. Yhteisiä tavoitteita ovat muun muassa väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, epätasa-arvon vähentäminen ja terveyspalvelujen kehittäminen.

Esimerkkinä Lääkäriliiton ja Sosten yhteistyöstä Pärnänen nostaa esiin Helsingin Sanomissa hiljattain julkaistun mielipidekirjoituksen, jossa käsiteltiin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuihin liittyviä ongelmia.

– Asiakasmaksulain uudistamista on valmisteltu, osittaisuudistus on tehty, ja jatkoa on luvattu. Konkreettisia toimenpiteitä pienituloisten ja paljon sairastavien aseman korjaamiseksi tarvitaan nyt, Pärnänen toteaa.

Lue myös

Sostella toimintaa jo kymmenen vuoden ajan

Sosten toiminta alkoi vuonna 2012. Soste muodostui, kun Sosiaali ja terveysturvan keskusliitto (STKL), Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY sekä Terveyden edistämisen keskus (Tekry) yhdistyivät. Lääkäriliitto on aikaisemmin ollut Tekryn jäsen.

Nykyisin Sosteen kuuluu yli 240 sosiaali- ja terveysalan järjestöä sekä lähes 80 muuta yhteistyöjäsentahoa. Sosten yhteistyöjäseniä ovat muun muassa Hammaslääkäriliitto, Sairaanhoitajaliitto, Terveydenhoitajaliitto, Apteekkariliitto ja Kuluttajaliitto.

Kirjoittajat

Sari Kosonen


Faktat

Sosten toiminnan tarkoituksena on

› edistää yhdenvertaisuutta, yhteiskunnallista tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta

› edistää sosiaalista hyvinvointia ja terveyttä

› edistää ihmisten perus­oikeuksien toteutumista ja osallistumismahdollisuuksia

› parantaa rekisteröityjen ­sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaedellytyksiä

› vahvistaa sosiaali- ja terveysalan kansalaistoiminnan ­toimintaedellytyksiä

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030