Lehti 50-52: Liitto toi­mii 50-52/2021 vsk 76 s. 3067 - 3068

Lääkäriliitto tukee apurahoin opiskelijoiden jaksamista

Liiton uudet apurahat opiskelijoiden jaksamisen ja hyvinvoinnin tukemiseksi ovat saaneet hyvän vastaanoton.

Sari Kosonen
Kuvituskuva 1
Pentti Vanska

– Koronatilanteen takia ryhmätyöskentelyä ja yhteisiä tapaamisia on ollut entistä vähemmän. Hyvinvointia edistäville tilaisuuksille on paljon tarvetta, sanoo KuoLOn puheenjohtaja Lassi Karppi.

Lääkäriliitto on luonut uuden apurahan opiskelijoiden jaksamisen ja hyvinvoinnin tukemiseksi. Tässä vaiheessa kyseessä on määräaikainen kokeilu. Pilotin aikana haku järjestetään kahdesti.

Ensimmäinen haku oli tänä syksynä, ja hakemuksia saatiin 14. Hakijoina voivat olla suomalaiset tai ulkomailla toimivat suomalaisten lääketieteen opiskelijoiden yhdistykset.

– Olemme iloisia siitä, että saimme hakemuksia kaikista kotimaan lääketieteellisistä tiedekunnista ja lisäksi Virosta ja Latviastakin. Pilottimme sai hyvän vastaanoton, Lääkäriliiton koulutuspäällikkö Sami Heistaro kertoo.

– Korona-aika ja etäopiskelu ovat olleet raskaita opiskelijoille, erityisesti prekliinisessä vaiheessa oleville. Monet ovat tulleet lääkikseen suoraan lukiosta ja muuttaneet ehkä myös uudelle paikkakunnalle, ja kaipaavat yhdessäoloa. Saimme liittoon paljon viestejä siitä, että opiskelijoiden jaksaminen on koetuksella.

Liitto haluaa uusien apurahojen avulla tukea opiskelijoiden paikallista toimintaa hyvinvoinnin edistämiseksi. Apurahan turvin järjestettävässä toiminnassa voidaan käsitellä esimerkiksi jaksamista, liiallista suorittamiskeskeisyyttä, riittämättömyyden tunnetta, epävarmuuden sietämistä ja kollegiaalisuutta. Myös esimerkiksi mentorointi ja seniorituki ovat mahdollisia teemoja.

– Koronatilanteen myötä kollegiaalisuuden arvo ja merkitys ovat nousseet esiin entistäkin enemmän. Apurahojen turvin voidaan järjestää toimintaa, joka myös avaa kollegiaalisuudelle uusia mahdollisuuksia ja lisää vuorovaikutusta opiskelijoiden ja vanhempien kollegojen välillä. Tällainen toiminta voi lisäksi helpottaa opettajien tilannetta, liiton koulutusasiantuntija Ulla Anttila uskoo.

Apurahat tulivat hyvään saumaan

Yksi apurahoja saaneista yhdistyksistä on Kuopion lääketieteen opiskelijat ry eli KuoLO.

– Koronatilanteen takia opetus on ollut aika paljon etänä varsinkin prekliinisessä vaiheessa olevilla opiskelijoilla. Yksinäisyys on lisääntynyt, kun ryhmätyöskentelyä ja yhteisiä tapaamisia on ollut vähemmän. Huolta on erityisesti nuorimmista opiskelijoista, KuoLOn puheenjohtaja, neljännen vuosikurssin opiskelija Lassi Karppi kertoo.

– Syksyn aikana olemme voineet järjestää joitain tilaisuuksia, ja perinteiset pikkujoulutkin. Koronatilanteen pahentuessa on jälleen uhka toiminnan rajoittamisesta. Hyvinvointia edistäville tilaisuuksille on paljon tarvetta, Karppi sanoo.

Lue myös

KuoLO aikoo apurahan turvin järjestää muun muassa Lääkisopiskelijan hyvinvointi, jaksaminen ja mielenterveys -luentosarjan, johon sisältyy sekä teoriaa että keskustelua. Luennoissa pyritään painottamaan tutkittua tietoa.

– Kyselimme opiskelijoilta ideoita hyvinvointia edistävään toimintaan. Saimme jäseniltä hyviä ehdotuksia, kuten idean luentosarjasta, Karppi kertoo.

KuoLO sai apurahoja myös kansallispuistoon suuntautuvaa luontoretkeä ja kollegojen hengailuiltoja varten. Niissäkin pyritään pureutumaan hyvinvointikysymyksiin ja myös yksinäisyyden ongelmiin.

– Lääkäriliiton apurahat opiskelijoiden hyvinvoinnin ja jaksamisen tukemiseen ovat tärkeitä ja tulivat tosi hyvään saumaan. On hyvä saada korvamerkittyä rahaa tähän, Karppi sanoo.

Toinen apurahahaku on tulossa ensi keväänä. Apurahan mahdollinen jatko arvioidaan saatujen kokemusten perusteella.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030