Liitto toi­mii 22/2021 vsk 76 s. 1427

Lääkäriliitto yhä arvostetuin ammattiliitto

Lääkäriliitto on edelleen maineeltaan paras ammattiliitto, selviää Taloustutkimuksen kyselystä.

Tiina Salo
Kuvituskuva 1
Adobe/AOP

Lääkäriliitto on taas tuoreen kyselyn mukaan suomalaisten mielestä arvostetuin ammattiliitto, kuten useassa aiemmassakin vastaavassa selvityksessä.

Taloustutkimus tutkii kahden vuoden välein suomalaisten mielikuvia ammattiliitoista. Helmi-maaliskuussa toteutetussa kyselyssä kyselynä arvioitavina oli 23 ammattiliittoa. Vastaajina oli yhteensä 3 119 15–79-vuotiasta suomalaista.

Kokonaismielikuvaa ja arvostusta arvioitiin kouluarvosana-asteikolla neljästä kymmeneen, ja annetuista arvosanoista laskettiin liittokohtaiset keskiarvot. Lääkäriliiton arvosana 7,68 oli korkein, ja noussut aiemmista kerroista. 26 prosenttia vastaajista antoi Lääkäriliitolle arvosanaksi kiitettävän.

Vastaajia pyydettiin myös arvioimaan ammattiliittoja yhdeksän mielikuvatekijän suhteen. Lääkäriliitto sijoittui ensimmäiseksi kyvykkyydessä neuvotella alan työ- ja virkaehtosopimuksia ja toiseksi palkkaetujen valvonnassa sekä alan työpaikkojen turvaamisessa.

Kolmannelle sijalle Lääkäriliitto sijoittui jäseneduissa ja -palveluissa, johdon kyvykkyydessä sekä tulevaisuuden näkymissä. Liiton yhteiskunnallisessa vastuunottokyvyssä Lääkäriliitto on viidennellä sijalla.

Työaikojen ja -olojen valvomisen suhteen liitolla jäi parannettavaa, sillä sijaluku on kahdeksas. Sama koskee tasapuolisuutta kaikkien jäsenien asioiden ajamisessa.

Ammattiliittojen arvostus nousussa

Kaikkien ammattiliittojen kokonaisarvosanojen keskiarvo nousi pitkän laskun jälkeen. Keskiarvo on nyt 7,38, kun kaksi vuotta sitten se oli 7,08.

Jopa 91 prosenttia ammattiliittojen jäsenistä ilmoitti aikovansa pysyä liittonsa jäsenenä jatkossakin. Kaksi vuotta sitten osuus oli 86 prosenttia.

Ammattiliittojen jäsenmäärän lasku näyttää pysähtyneen. 48 prosenttia vastaajista ilmoitti olevansa jonkin ammattiliiton jäsen, kun kaksi vuotta sitten osuus oli 45 prosenttia.

Tärkein ammattiliittoon kuulumisen syy on ansioturva 45 prosentin mielestä.

Lue myös

Lääkäriliiton jäsenet olivat ammattiliittojen jäsenistä halukkaimpia suosittelemaan liiton jäsenyyttä. Todennäköisesti liiton jäsenyyttä suosittelisi 60 prosenttia kyselyyn vastanneista Lääkäriliiton jäsenistä, joita tosin oli kaikkiaan mukana otoksessa melko vähän.

Lakkojen ja mielenilmausten hyötyjä epäillään

Ammattiliittojen jäsenten mielestä liittojen parhaita keinoja edunvalvonnassa ovat liittokohtaiset neuvottelut, neuvottelut keskusjärjestöjen välillä ja oikeiden yhteistyökumppanien löytäminen asioiden edistämiseksi.

Hyvänä keinona pidetään myös yleiseen mielipiteeseen vaikuttamista tiedotusvälineiden kautta.

Kaksi kolmesta ammattiliittoihin kuuluvasta arvioi, että lakolla uhkaamisen, hakusaartojen tai lakkojen ja mielenilmauksien avulla päästään vain välttäviin tai tyydyttäviin tuloksiin. Keskimäärin näitä edunvalvontakeinoja pidettiin kuitenkin tällä kertaa hieman tuloksellisempina kuin aikaisemmissa kyselyissä.

Kirjoittajat

Tiina Salo

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030