Lehti 23: Liitto toi­mii 23/2017 vsk 72 s. 1517 - 1518

Lääkärin Suomi 100/51. Sydänkirurgian ja tehohoidon kehitys 1960-luvulla

Oona Ilmolahti

1960-luku oli sairaalatyön teknistymisen aikaa. Vuosikymmenellä puhuttiin ikärakenteen muutoksesta, piilevistä kansantaudeista ja elintapojen vaikutuksesta sairastavuuteen. Huomattiin, että etenkin miehillä sydän- ja sepelvaltimotaudit olivat merkittävä elinajanodotteen lyhentäjä.

Sydänkirurgian kehitys oli alkanut 1950-luvulla, kun sydänkeuhkokone mahdollisti avosydänleikkaukset – aikaisemmin leikkauksia oli tehty ilman koneen apua.

Suomessa ensimmäisen avosydänleikkauksen sydänkeuhkokonetta käyttäen teki Sauli Viikari vuonna 1960 Turkuun perustetulla sydänkirurgian osastolla. Avosydänkirurgia yleistyi nopeasti etenkin Turussa ja Helsingissä, ja sepelvaltimotukkeuman ohitusleikkaus tehtiin Suomessa ensimmäisen kerran vuonna 1970.

Lue myös

Lääkärit valvoivat potilaidensa vointia sydänleikkausten jälkeen itse, mutta vähitellen alettiin perustaa erityisiä tehostetun hoidon osastoja. Anestesiologia, valvontamenetelmät ja elvytystekniikka kehittyivät. Tehohoito ja etenkin respiraattorihoito muuttivat myös lääkärien suhdetta kuolemaan.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030