Lehti 49: Liitto toi­mii 49/2017 vsk 72 s. 2920 - 2921

Lääkärin Suomi 100/99. Sote 2017

Samu Nyström

Suomalaisen hyvinvointivaltion ytimessä olevan sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän vanhimmat kerrokset periytyvät Ruotsin vallan ja autonomian ajoilta. Sukupolvien vaihtuessa kerroksia on tullut lisää ja jokainen polvi on pyrkinyt muokkaamaan rakenteet oman aikansa ihanteita vastaaviksi.

Kysymykset ovat olleet aina samoja: Kuinka käytettävissä olevilla resursseilla voidaan tuottaa mahdollisimman paljon terveyttä ja hyvinvointia? Mitkä ovat yhteisön ja mitkä yksilön velvollisuuksia, vapauksia ja oikeuksia? Järjestelmämuutoksista sopiminen on ollut usein kivuliasta ja hidasta, jolloin maalissa on jo ollut odottamassa uusi aika ja seuraava sukupolvi uusine ajatuksineen.

Lue myös

Suomen täyttäessä sata vuotta on käynnissä meidän aikamme yritys ratkaista tätä ikiaikaista yhtälöä. Nyt avainratkaisuina nähdään suuret järjestämisyksiköt (maakunnat), valinnanvapauden lisääminen ja digitaalisten palveluiden kehittäminen. Aika näyttää, löytyykö uudistuksen toteuttamiseen riittävästi poliittista voimaa ja yksimielisyyttä.

Uudet sukupolvet ovat kuitenkin jo kasvamassa – ja jos vanhat merkit pitävät paikkansa, ryhtyvät he aikanaan puuhaamaan uutta terveydenhuollon mullistavaa uudistusta, koska edellinen ratkaisu on käynyt heidän mielestään vanhanaikaiseksi.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030