Lehti 25-32: Liitto toi­mii 25-32/2017 vsk 72 s. 1652 - 1653

Lääkärin Suomi 100/58. Sydänambulanssi toi lääkärit kaduille ja koteihin

Samu Nyström
Kuvituskuva 1

Tältä näytti Helsingin palolaitoksen lääkäriambulanssi 1979. Lääkärin lisäksi miehistöön kuuluivat sairaanhoitaja ja kaksi palomies-sairaankuljettajaa.

Sairaankuljetustoiminnan perusajatuksena oli 1970-luvulle saakka ollut potilaiden mahdollisimman pikainen siirtäminen sairaalaan. Suomessa uudenlaista ensihoitoa päästiin kokeilemaan vuonna 1971, jolloin Tehopelastus ry ja Suomen sydäntautiliitto toteuttivat sydänambulanssikokeilun.

Ulkomaisten esikuvien mukaisesti ajatuksena oli kääntää perusasetelma päälaelleen. Hoitohenkilöstö varusteineen vietiin potilaan luokse. Näin voitiin ratkaisevasti nopeuttaa hoitotoimien aloittamista.

Kokeilun tulokset eivät vakuuttaneet lääkärikuntaa, mutta yleisö oli ottanut sydänambulanssin suosikikseen.

Lue myös

Näin Helsingin päättäjät päätyivät lukuisten vaiheiden jälkeen ottamaan lääkäriambulanssitoiminnan osaksi kaupungin sairaankuljetusjärjestelmää. Lääkärijohtoisen ensihoitojärjestelmän siemen oli kylvetty.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030