Lehti 25-32: Liitto toi­mii 25-32/2017 vsk 72 s. 1652 - 1653

Lääkärin Suomi 100/59. Miten lääkärin tulee kohdella potilasta?

Sari Aalto

Professori Kalle Achtén aloitteesta Helsingin lääketieteellinen tiedekunta järjesti keväällä 1970 kurssin siitä, miten lääkärin tuli kohdella ja käsitellä potilasta.

Aiemmin potilassuhdetta oli opittu lähinnä esimerkistä ylilääkärien kierroilla ja muussa klinikkatyössä. Aihetta oli sivuttu myös jossain määrin propedeuttisella kurssilla sekä psykologian ja psykiatrian opetuksessa.

Lue myös

1960-luvulla julkisuudessa alettiin keskustella potilaiden oikeuksista ja lääkärien käytöksestä potilaita kohtaan. Achtén aloitetta käsitellyt tiedekunnan opintotoimikunta totesikin, että "potilaan käsittelyssä on huomattavasti korjaamisen varaa sekä opiskelijoiden että opettajien taholla".

Kurssilla käsiteltiin eri näkökulmista potilas-lääkärisuhdetta ja potilaan käsittelyä. Kurssi ei kuitenkaan jäänyt pysyvästi opinto-ohjelmaan.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030