Lehti 37: Liitto toi­mii 37/2017 vsk 72 s. 2031 - 2032

Lääkärin Suomi 100/72. Suomen ensimmäinen sydämensiirto

Oona Ilmolahti

Meilahden sairaalassa tehtiin helmikuun 13. päivänä 1985 Suomen ensimmäinen sydämensiirto Severi Mattilan johtaman kirurgiryhmän toimesta. Lehdistö otsikoi näyttävästi onnistuneesta leikkauksesta.

Ensimmäinen potilas eli alun toiveikkuudesta huolimatta hylkimisoireiden vuoksi vain puolitoista viikkoa. Toimenpiteet yleistyivät HYKS:ssä vähitellen, komplikaatiot vähenivät ja hylkimisreaktioita pystyttiin rajoittamaan lääkkeillä.

Lääkärilehdessä toimenpide herätti ammatillista ja eettistä keskustelua hoitavan lääkärin mahdollisuuksista päättää hoitotoimenpiteistä. Paljon työvoimaa sitovan vaativan kirurgian nopea kehitys oli osittain ristiriidassa resurssien kanssa.

Lue myös

Lakiin sisältynyt lääkärinvakuutus edellytti hoitamaan potilasta yleisesti hyväksyttyjä menettelytapoja käyttäen, ja lääkärien mielestä avuntarpeen luokitteleminen kiireellisyysjärjestykseen tuntui vieraalta.

Hoidon tasosta ei ollut lakitasoisia säädöksiä. Seuraavalla vuosikymmenellä "priorisointi" tuli kuitenkin talouslaman takia yhä kipeämmin ajankohtaiseksi.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030