Lehti 39: Liitto toi­mii 39/2017 vsk 72 s. 2185

Lääkärin Suomi 100/80. Kenen terveydestä säästetään? – 1990-luvun priorisointi­keskustelu

Terveydenhuollon tarpeet ovat periaatteessa rajattomat. Terveydenhuoltojärjestelmän keskeinen arviointikriteeri onkin se, kuinka tehokkaasti käytettävissä olevia resursseja hyödynnetään. 1990-luvun laman vuosina jouduttiin vaikeiden kysymyksien eteen.

Resurssit pienenivät, mutta hoidon tarve kasvoi. Priorisointitarve oli ilmeinen. Mutta kuka viime kädessä päättäisi, mihin järjestykseen ihmiset ja heidän hoitotarpeensa asetettaisiin? Kuinka pitkälle priorisointia voitaisiin tasa-arvoisessa yhteiskunnassa edes viedä?

Lue myös

Lääkärikunta vaati päättäjiltä selkeitä rajanvetoja, mutta politiikassa juustohöylämenetelmä oli turvallisempi. Vuonna 1993 järjestettiin terveydenhuoltoalan toimijoiden suuri priorisointikokous Helsingissä. Sen julkilausumassa todettiin, ettei varsinaisia arvottavia listoja pitäisi tehdä.

Resurssiongelmia tulisi ratkoa paremmalla organisoinnilla, toimintojen tehostamisella ja hoitojen vaikuttavuuden kehittämisellä. Keskustelu jatkuu edelleen.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030