Lehti 44: Liitto toi­mii 44/2017 vsk 72 s. 2547

Lääkärin Suomi 100/88. Lääketieteellinen tutkimus ja eettiset kysymykset

Sari Aalto
Kuvituskuva 1

Lääkärit pohtivat eettisiä kysymyksiä pitkään pääosin oman ammattikunnan sisällä. Lääkäriliiton valtuuskunta hyväksyi vuonna 1956 ”Lääkärin eetilliset ohjeet” työn ja omantunnon ohjenuoraksi. Ohjeiden esikuvia olivat Ruotsin liiton eettiset ohjeet ja WMA:n toisen ­maailmansodan seurauksena muotoilemat julkilausumat.

Lääketieteellisen tutkimuksen etiikassa on vuosikymmenien aikana siirrytty ammattikunnan itse kirjaamista ja valvomista periaatteista lain velvoituksiin. Vuonna 1964 Maailman Lääkäriliitto hyväksyi Helsingin julistuksen säätelemään lääketieteellistä tutkimusta, jossa käytettiin ihmisiä koehenkilöinä.

Vuonna 1997 Euroopan neuvosto laati ihmisoikeuksia ja biolääketiedettä koskevan yleissopimuksen, joka sitoi poliittisesti neuvoston jäsenmaita. Kaksi vuotta myöhemmin Suomessa annettiin laki lääketieteellisestä tutkimuksesta, joka perustui kyseiseen sopimukseen.

Lue myös

Lain tavoitteena on turvata tutkimushenkilön oikeudet ja asema, asettaa vähimmäisvaatimukset tutkimusten arvioinnille ja määrittää tutkimuksen edellytykset. Tärkeää on, että tutkimuksen terveydellinen tai tieteellinen hyöty on suurempi kuin koehenkilöön kohdistuvat riskit ja haitat.

Lain myötä jokaiseen yliopistolliseen sairaanhoitopiiriin oli asetettava eettinen toimikunta, jonka tehtäväksi tuli antaa lausuntoja alueella suoritettavista tutkimuksista.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030