Lehti 48: Liitto toi­mii 48/2017 vsk 72 s. 2839

Lääkärin Suomi 100/97. Lääkäriksi kasvaminen

Sari Aalto

Vuosituhannen vaihteessa lääketieteen opetusohjelmaan lisättiin Lääkäriksi kasvaminen -opintoja. Tavoitteena oli nostaa esille lääkärin etiikan kysymyksiä. Opinnoissa alettiin käsitellä esimerkiksi vaitiolovelvollisuutta, kollegiaalisuutta, vuorovaikutusta potilaan ja omaisten kanssa sekä kuoleman kohtaamista.

Nämä opinnot ovat tehneet hiljaista tietoa ammatista ja lääkärikunnan kulttuurista näkyväksi. Eettisten kysymysten ja oman identiteetin pohtiminen ovat nousseet pitkällä aikavälillä koulutuksessa keskeisemmiksi, kun tiedot sairauksista ja tutkimusmenetelmät ovat tarkentuneet ja hoitomahdollisuudet lisääntyneet. Pohjimmiltaan on kyse lääketieteellisen humanismin perinnöstä. Tämän tradition vaalimisen tärkeyttä on korostanut erityisesti arkkiatri Risto Pelkonen.

Vuonna 2015 Pelkonen määritteli juhlapuheessa Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa: "Lääkärin työ on enemmän kuin ammatti. Maailmankatsomus ja elämäntapa. Kannanotto oikeudenmukaisuuden puolesta syrjimistä vastaan, rauhan puolesta väkivaltaa vastaan, totuuden puolesta toden näköistä harhaa vastaan. Kysymys on kutsumuksesta. Se on uskoa oman työn merkitykseen, ihanteita ja moraalista rohkeutta."

Lue myös

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030