1. Lääkärilehti
  2. Liitossa
  3. Lääkäripaneeli: Lääkäriliitto yhdistää lääkäreitä
Liitto toi­mii 24-31/2019 vsk 74 s. 1606 - 1607

Lääkäripaneeli: Lääkäriliitto yhdistää lääkäreitä

Liitto saa hyvät arviot tiedottamisesta ja ­kollegiaalisen hengen ylläpitämisestä.

Lääkäripaneeli: Lääkäriliitto yhdistää lääkäreitä Kuva 1 / 1

Lääkäriliiton jäsenistä puolet tuntevat liiton toimintaa vähintään melko hyvin. Tietoa toiminnasta on nyt enemmän kaikilla jäsenryhmillä, mutta erityisesti nuoret lääkärit tuntevat toimintaan aiempaa paremmin.

Nämä tiedot käyvät ilmi Lääkäripaneeli-kyselytutkimuksesta, johon vastasi keväällä yli 600 lääkäriä.

Lääkäriliitto saa ­jäseniltä hyvät arviot tiedottamisesta ja ­kollegiaalisen hengen ­ylläpitämisestä.

Jäsenten mielikuva liitosta on myönteinen. Yleisesti koetaan, että liitto yhdistää lääkäreitä.

Vähintään kaksi kolmesta jäsenestä ovat tyytyväisiä Lääkäriliiton toimintaan kokonaisuudessaan. Tyytyväisimpiä ovat yli 65-vuotiaat lääkärit.

Liitto saa jäseniltä hyvät arviot tiedottamisesta ja kollegiaalisen hengen ylläpitämisestä. Jäsenet ovat tyytyväisiä myös eettisten kysymysten käsittelyyn ja liiton toimiin täydennyskoulutuksen hyväksi. Näillä alueilla Lääkäriliitto on ollut vahva aiemminkin.

Jäsenet eivät tunne yhtä hyvin Lääkäriliiton alueellista toimintaa, jota tehdään ala- ja paikallisosastoissa. Tämä toiminta ei ole tavoittanut varsinkaan nuoria lääkäreitä eikä naisia. Liiton työ yksityissektorin edunvalvonnassa, kuten ammatinharjoittamisen vapauden puolustaminen, lääkäritoiminnan tai ilmoittelun ja kollegiaalisuuden valvonta ovat jääneet vielä tuntemattomiksi vähintään joka viidennelle lääkärille.

Nuoret vähemmän tyytyväisiä

Nuoret lääkärit ovat nyt selvästi vähemmän tyytyväisiä kuin muut. Ilmiö on yleistynyt vuoden 2015 jälkeen. Nuoret ja kuntasektorilla työskentelevät lääkärit ovat muita tyytymättömämpiä liiton toimintaan lääkärien jaksamisen ja työolojen alueella.

Vähintään joka viides jäsen kokee, ettei lääkärien asema terveydenhuollossa ole vahvistunut odotetusti. Jäsenet arvioivat liiton toimia näillä tehtäväalueilla aiempaa kriittisemmin. Samat asiat nousevat selvästi esiin myös Lääkäripaneelin avoimessa palautteessa Lääkäriliitolle.

Arvostus liiton tuottamaa tutkimustietoa kohtaan on korkea. Liiton toiminnan koetaan olevan hyödyllistä yhteiskunnalle. Sen sijaan liiton aktiivisuuteen terveydenhuollon kehittämisessä sekä jäsenten etujen ajamiseen ei suhtauduta yhtä myönteisesti kuin aiemmin.

Eniten mielipiteitä jakaa alueellisen toiminnan aktiivisuus ja liiton toiminnan dynaamisuus ja muutoskykyisyys. Iäkkäät lääkärit ovat liittoa koskevista arvioissaan selvästi myönteisempiä kuin muut.

Lääkäriliitto sai jäseniltä paljon kehitysehdotuksia siitä, miten liiton toimintaa ja palveluja voisi kehittää.

Monet toivovat liitolta aktiivisempaa roolia ja voimakkaampia kannanottoja yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Jäsenet haluavat liiton tekevän jatkossa pontevampaa ja terävämpää edunvalvontaa. Jäsenet pitävät tärkeänä, että Lääkäriliitto toimii tasapuolisesti eri lääkäriryhmien työolojen parantamiseksi. Alueellista ja paikallista toimintaa on myös kehitettävä. Ja kun yksittäinen lääkäri tarvitsee apua, liiton on oltava tukena ja tarjottava juridista neuvontaa.

Kehityskeskustelu yleistyy

Lääkäriliiton yksi tavoite on, että yhä useamman lääkärin työssä olisi käytössä kehityskeskustelu tai muu menettely, jossa arvioidaan työssä onnistumista ja annetaan työstä palautetta. Lääkäripaneelin mukaan joka toinen lääkäri oli käynyt kehityskeskustelun edellisen vuoden aikana. Tämä menettely oli käytäntönä useimmin sairaaloissa, joissa se myös koettiin hyödyllisemmäksi kuin muissa toimipaikoissa.

Lue myös

Luottamusmies on Lääkäriliiton jäsenten edustaja työpaikalla. Hän tietää, mitä sopimuksia työpaikalla noudatetaan ja miten niitä sovelletaan. Luottamusmies neuvoo ja tukee jäseniä työsuhteen ongelmatilanteissa.

Joka viides lääkäri terveyskeskuksessa ja sairaalassa oli ollut yhteydessä luottamusmieheen edellisen vuoden aikana.

Viestintä tavoittaa jäsenet

Lääkäriliiton viestintä on jäsenien mielestä aktiivista. Viestintäkanavista tärkein on Lääkärilehti. Se tavoittaa 95 prosenttia jäsenistä erittäin tai melko hyvin. Jäsenet seuraavat hyvin Lääkäriliiton ja Lääkärilehden sähköisiä uutiskirjeitä. Fimnet-portaalia käyttää joka kolmas lääkäri, ja he ovat muita useammin iäkkäämpiä ja miehiä.

Lääkäriliiton blogi on entistä tunnetumpi jäsenten keskuudessa. Blogia oli lukenut lähes joka viides jäsen edellisen vuoden aikana. Sosiaalisessa mediassa Lääkäriliittoa seuraa alle puolet jäsenistä, useimmin Facebookissa ja Fimnetissä. Vain harvat ovat löytäneet Lääkäriliiton Twitteristä tai Instagramista.

623 vastasi kyselyyn

Lääkäripaneeliin vastasi 623 lääkäriä, jotka edustivat iän ja alueellisen sijoittumisen suhteen kaikkia lääkäreitä. Heistä yli 90 prosenttia oli aiemmin mukana paneelissa vuonna 2015. Vain joka viides kutsutuista vastasi kyselyyn tällä kertaa. Osuuttaan vähemmän vastasivat alle 45-vuotiaat lääkärit.

Kirjoittajat
Piitu Parmanne

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Korona puolitti kiireettömät käynnit terveyskeskuksissa

Lääkärin vastaanotolle pääsi tavallista nopeammin.

Ajassa
Väestöryhmien välillä on eroja syöpäseulontoihin osallistumisessa

Syöpäseulonta jää heikommassa asemassa olevilta naisilta liian usein väliin, todetaan seulontaohjelmien vuosikatsauksessa.

Kommentti
Kerro kerro katsaus, mikä onkaan vastaus

Siis vähentävätkö kasvomaskit COVID-19:n leviämistä vai eivät? miettii Eija Kalso.

Blogi
On taas se vuodenaika

Terhi Savolaisen kesävinkki kaikille ekaa tai tokaa kesätyötään aloitteleville lääkäreille: kysy, kysy ja kysy.

Tieteessä
Miksi lapset välttyvät koronavirustaudilta?

Tutkijat etsivät selitystä ACE2-geenin ekspressiosta nenän epiteelissä.

Ajassa
Helsingin ja Turun jätevesissä on koronavirusta

THL:n jätevesitutkimuksessa Helsingin ja Turun jätevesistä löydettiin koronavirusta, muista kaupungeista ei.