Liitto toi­mii 10/2021 vsk 76 s. 659

Lääkehoito­päätöksiin vaikuttavia tekijöitä tutkitaan

Lääkäriliitto, Fimea ja Kela toteuttavat kyselytutkimuksen, jossa selvitetään lääkärien kokemuksia lääkehoitopäätöksen tekemiseen vaikuttavista tekijöistä.

Peppiina Saastamoinen

Tutkimus lääkehoitopäätöksiin vaikuttavista tekijöistä on käynnistynyt uudelleen. Viime keväänä tutkimus päädyttiin sulkemaan pian aloituksen jälkeen, koska koko terveydenhuolto päätyi kaikille uuden haastavan tilanteen eteen koronapandemian myötä. Kiitos teille, jotka ennätitte tuolloin vastata! Kyselyä on muokattu kommenttienne perusteella. Toivomme, että vastaatte myös tähän uuteen kyselyyn.

Lue myös

Tutkimus kartoittaa muuan muassa sitä, kuinka paljon potilaat esittävät toiveita ja vaatimuksia lääkkeiden suhteen. Missä määrin lääkkeiden uusimista tehdään potilasta kohtaamatta ja mitä tekijöitä tällöin huomioidaan? Mikä on Kannan reseptikeskuksen tai digitaalisten päätöksentukien rooli? Tuloksia hyödynnetään lääkkeiden määräämiseen liittyvien työvälineiden, käytäntöjen ja järjestelmien kehittämisessä.

Tutkimukseen on kutsuttu mukaan noin joka toinen kliinisillä aloilla työskentelevistä lääkäreistä.

Tutkimus on Lääkäriliiton, Fimean ja Kelan yhteistyöhanke, jota Kela rahoittaa.

Kirjoittajat

Peppiina Saastamoinen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030