1. Lääkärilehti
  2. Liitossa
  3. Luottamusmies on myös kandia varten
Liitto toi­mii 18/2021 vsk 76 s. 1172 - 1173

Luottamusmies on myös kandia varten

Missä asioissa kandi voi tukeutua luottamusmieheen? Lääketieteen opiskelija tapasi luottamusmiehen ja yllättyi tämän kattavasta roolista.

Luottamusmies on myös kandia varten Kuva 1 / 2 Kuva: Kaius Kaartinen
   

Esa Mattila opiskelee lääketiedettä viidettä vuotta Tampereen yliopistossa. Viime kesänä hän oli ensi kertaa lääkärin sijaisena Tampereen Hatanpään puistosairaalassa psykogeriatrisella osastolla. Tulevaksi kesäksi töitä löytyi Hattulan terveyskeskuksesta.

Vaikka kokemusta lääkärin työstä on jo hieman kertynyt, luottamusmiehen puoleen Mattilalla ei ole vielä tullut tarvetta kääntyä. Nyt Mattila tapasi kokeneen luottamusmiehen, joka valotti hänelle luottamusmiehen toimenkuvaa.

Työaika ja työsopimus kuntoon

Anestesialääkäri Sirja Kaartinen on toiminut luottamusmiehenä viisi vuotta, nyt vuoden 2020 alusta TAYS:n pääluottamusmiehenä. Kaartisen mukaan olennaisimpia asioita, joita kandin tulisi ottaa huomioon kesätöihin lähtiessä on se, miten työnantaja seuraa työaikaa ja miten ylitöistä sovitaan.

– Kandin nopeus ei vastaa kokeneen erikoislääkärin nopeutta, joten ylitöitä voi kertyä helposti. Mutta työaika pitää myös korvata, Kaartinen painottaa.

Työajan lisäksi esimerkiksi työsopimus ja palkkakuitti ovat seikkoja, joihin liittyvissä kysymyksissä kandi voi luottamusmiestä lähestyä. Kaartinen korostaa, että kyseessä ei tarvitse olla ongelma – kysyä voi matalallakin kynnyksellä asioita, jotka askarruttavat. Kaartinen kehottaa kandeja tutustumaan myös Lääkäriliiton koostamaan kesätöiden muistilistaan, josta löytyy kaikki olennainen.

Tukea haastaviin tilanteisiin

Mikäli kandille tulisi kutsu puhutteluun, hänellä on aina oikeus ottaa ulkopuolinen kuuntelija mukaan. Luottamusmies tai kokeneempi kollega tukee haastavassa tilanteessa, ja hänen kanssaan voi myös käsitellä asiaa jälkeenpäin. Myös tapauksissa, joissa kandi on kokenut epäasiallista kohtelua kollegoiden, esimiehen, potilaan tai omaisten taholta, tulee aina ottaa yhteyttä luottamusmieheen tai omaan esimieheen. Asiatonta kohtelua ei tule sietää.

Luottamusmiestä voi lähestyä niin ikään tilanteissa, joissa kandi kokee väkivaltaa tai seksuaalista häirintää, tai häntä uhkaillaan niillä. Hoitovirhetapauksissa puolestaan luottamusmies auttaa mahdollisten kirjallisten vastineiden kanssa – toki vakavammissa tapauksissa kannattaa ottaa yhteys Lääkäriliiton lakimiehiin.

– Hoitovirheet ovat ikäviä tapauksia, joiden kohdalla kärsii potilaan ja hänen omaistensa lisäksi lääkäri. En halua, että yksikään nuori lääkäri joutuisi tilanteeseen, josta ei pääse yli, Kaartinen sanoo.

Aina voi kysyä

Luottamusmiehen tapaaminen oli Mattilalle hyödyllinen kokemus, ja etenkin luottamusmiehen laaja rooli oli hänelle uutta.

– Minulla on ollut sellainen käsitys, että luottamusmies on enemmänkin työehtosopimuksen valvoja. Se yllätti, että luottamusmiestä voi lähestyä myös esimerkiksi potilasvahinkotapauksissa, Mattila tuumii.

Kaartinen toteaa lopuksi, että luottamusmiehen kanssa voi aina tulla juttelemaan. Varsinkin silloin, kun kandi menee ensimmäiseen työpaikkaansa, sillä kaikkea ei voi eikä tarvitsekaan tietää.

Lue myös

– Kandin on tärkeää tiedostaa, että jos jokin asia ei menekään hyvin, luottamusmieheen voi aina ottaa yhteyttä. Ei luottamusmieskään välttämättä pysty kaikkea selvittämään, mutta ainakin hän neuvoo mihin suuntaan lähteä, ja siihen suuntaan voidaan lähteä yhdessä.

Mikä luottamusmies?

Luottamusmies on Lääkäriliittoon kuuluvien lääkärien valitsema edustaja, joka auttaa työpaikalla kaikkia liiton jäseniä kandivaiheesta alkaen. Hän tuntee sopimukset ja työpaikan käytännöt.

Luottamusmiestä voi lähestyä mm. seuraavissa asioissa:

• Työaikaan liittyvät kysymykset ja käytännöt

• Päivystykset (milloin voi tehdä, ohjaus)

• Työsopimukseen liittyvät asiat

• Palkka ja palkkakuitin lukeminen

• Puhuttelutilanteet

• Epäasiallinen kohtelu (kollegat, esimies, potilaat, omaiset)

• Väkivaltatilanteet, seksuaalinen häirintä ja niillä uhkailu

• Hoitovirheiden jälkihoito

• Työttömyyskassa

• Työterveys

Oman luottamusmiehesi löydät helposti Lääkäriliiton sivuilta: www.laakariliitto.fi/yhteystiedot/luottamusmiehet.

Kirjoittajat
Tea Tammi

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Sote-uudistus muuttaa TAYS Sydänsairaalan toimintaa

Myöskään Länsi-Pohjan sairaala ei voi jatkaa nykyisessä muodossa.

Ajassa
Injektiomuotoisten korvaushoitolääkkeiden kansainväliset hoitosuositukset julkaistaan suomeksi

Uudet korvaushoitolääkkeet voidaan antaa pistoksena kerran viikossa tai kerran kuukaudessa.

Ajassa
Anne Remes Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan dekaaniksi

Neurologian professori Anne Remes valittiin Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan uudeksi dekaaniksi.

Ajassa
Hannu Halilalle lääkintöneuvoksen arvonimi

Tasavallan presidentti myönsi lääkintöneuvoksen arvonimen varatoiminnanjohtaja, dosentti, LKT Hannu Halilalle.

Ajassa
Automatisoituva teknologia auttaa diabeteksen hoidossa

Elämä on täysin ­vapautunut hybridipumpun käyttöönoton jälkeen, kertoo Anna-Kaisa Tuomaala.

Kolumni
Toisaalla, toiste

Aikuiseksi kasvaa niin varkain, kirjoittaa Janna Rantala.