Liitto toi­mii 18/2021 vsk 76 s. 1172 - 1173

Luottamusmies on myös kandia varten

Missä asioissa kandi voi tukeutua luottamusmieheen? Lääketieteen opiskelija tapasi luottamusmiehen ja yllättyi tämän kattavasta roolista.

Tea Tammi
Kuvituskuva 1
Kaius Kaartinen

Sirja Kaartisen mukaan kesäkandit piristävät energiallaan kokeneempia lääkäreitä.

Kuvituskuva 2
Eveliina Mattila

Esa Mattilalla on edessään toinen kesä lääkärin sijaisena.

Esa Mattila opiskelee lääketiedettä viidettä vuotta Tampereen yliopistossa. Viime kesänä hän oli ensi kertaa lääkärin sijaisena Tampereen Hatanpään puistosairaalassa psykogeriatrisella osastolla. Tulevaksi kesäksi töitä löytyi Hattulan terveyskeskuksesta.

Vaikka kokemusta lääkärin työstä on jo hieman kertynyt, luottamusmiehen puoleen Mattilalla ei ole vielä tullut tarvetta kääntyä. Nyt Mattila tapasi kokeneen luottamusmiehen, joka valotti hänelle luottamusmiehen toimenkuvaa.

Työaika ja työsopimus kuntoon

Anestesialääkäri Sirja Kaartinen on toiminut luottamusmiehenä viisi vuotta, nyt vuoden 2020 alusta TAYS:n pääluottamusmiehenä. Kaartisen mukaan olennaisimpia asioita, joita kandin tulisi ottaa huomioon kesätöihin lähtiessä on se, miten työnantaja seuraa työaikaa ja miten ylitöistä sovitaan.

– Kandin nopeus ei vastaa kokeneen erikoislääkärin nopeutta, joten ylitöitä voi kertyä helposti. Mutta työaika pitää myös korvata, Kaartinen painottaa.

Työajan lisäksi esimerkiksi työsopimus ja palkkakuitti ovat seikkoja, joihin liittyvissä kysymyksissä kandi voi luottamusmiestä lähestyä. Kaartinen korostaa, että kyseessä ei tarvitse olla ongelma – kysyä voi matalallakin kynnyksellä asioita, jotka askarruttavat. Kaartinen kehottaa kandeja tutustumaan myös Lääkäriliiton koostamaan kesätöiden muistilistaan, josta löytyy kaikki olennainen.

Tukea haastaviin tilanteisiin

Mikäli kandille tulisi kutsu puhutteluun, hänellä on aina oikeus ottaa ulkopuolinen kuuntelija mukaan. Luottamusmies tai kokeneempi kollega tukee haastavassa tilanteessa, ja hänen kanssaan voi myös käsitellä asiaa jälkeenpäin. Myös tapauksissa, joissa kandi on kokenut epäasiallista kohtelua kollegoiden, esimiehen, potilaan tai omaisten taholta, tulee aina ottaa yhteyttä luottamusmieheen tai omaan esimieheen. Asiatonta kohtelua ei tule sietää.

Luottamusmiestä voi lähestyä niin ikään tilanteissa, joissa kandi kokee väkivaltaa tai seksuaalista häirintää, tai häntä uhkaillaan niillä. Hoitovirhetapauksissa puolestaan luottamusmies auttaa mahdollisten kirjallisten vastineiden kanssa – toki vakavammissa tapauksissa kannattaa ottaa yhteys Lääkäriliiton lakimiehiin.

– Hoitovirheet ovat ikäviä tapauksia, joiden kohdalla kärsii potilaan ja hänen omaistensa lisäksi lääkäri. En halua, että yksikään nuori lääkäri joutuisi tilanteeseen, josta ei pääse yli, Kaartinen sanoo.

Aina voi kysyä

Luottamusmiehen tapaaminen oli Mattilalle hyödyllinen kokemus, ja etenkin luottamusmiehen laaja rooli oli hänelle uutta.

– Minulla on ollut sellainen käsitys, että luottamusmies on enemmänkin työehtosopimuksen valvoja. Se yllätti, että luottamusmiestä voi lähestyä myös esimerkiksi potilasvahinkotapauksissa, Mattila tuumii.

Kaartinen toteaa lopuksi, että luottamusmiehen kanssa voi aina tulla juttelemaan. Varsinkin silloin, kun kandi menee ensimmäiseen työpaikkaansa, sillä kaikkea ei voi eikä tarvitsekaan tietää.

Lue myös

– Kandin on tärkeää tiedostaa, että jos jokin asia ei menekään hyvin, luottamusmieheen voi aina ottaa yhteyttä. Ei luottamusmieskään välttämättä pysty kaikkea selvittämään, mutta ainakin hän neuvoo mihin suuntaan lähteä, ja siihen suuntaan voidaan lähteä yhdessä.

Mikä luottamusmies?

Luottamusmies on Lääkäriliittoon kuuluvien lääkärien valitsema edustaja, joka auttaa työpaikalla kaikkia liiton jäseniä kandivaiheesta alkaen. Hän tuntee sopimukset ja työpaikan käytännöt.

Luottamusmiestä voi lähestyä mm. seuraavissa asioissa:

• Työaikaan liittyvät kysymykset ja käytännöt

• Päivystykset (milloin voi tehdä, ohjaus)

• Työsopimukseen liittyvät asiat

• Palkka ja palkkakuitin lukeminen

• Puhuttelutilanteet

• Epäasiallinen kohtelu (kollegat, esimies, potilaat, omaiset)

• Väkivaltatilanteet, seksuaalinen häirintä ja niillä uhkailu

• Hoitovirheiden jälkihoito

• Työttömyyskassa

• Työterveys

Oman luottamusmiehesi löydät helposti Lääkäriliiton sivuilta: www.laakariliitto.fi/yhteystiedot/luottamusmiehet.

Kirjoittajat

Tea Tammi

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030