1. Lääkärilehti
  2. Liitossa
  3. Missä menee terveen ja sairaan raja?
Liitto toi­mii 42/2019 vsk 74 s. 2390 - 2391

Missä menee terveen ja sairaan raja?

Riskeistä tehdään yhä useammin sairauksia. Aihe puhutti Terveysfoorumissa.

Missä menee terveen ja sairaan raja? Kuva 1 / 4 Kuva: Mikko Käkelä
       

Tämänvuotisen Terveysfoorumin tavoitteena oli keskustella avoimesti siitä, missä määrin suomalaisessa terveydenhuollossa esiintyy ylidiagnostiikkaa ja ylihoitoa, ja millaisia seurauksia siitä koituu.

– Puhtaasti luonnontieteellinen suunta lääketieteessä on johtanut siihen, että sairaasta on tullut koehenkilö. Hänen sairautensa tutkitaan kyllä tarkoin, mutta hoito sairaana ihmisenä jää helposti toisarvoiseksi. Ensisijalle on aina asettava potilaan paras, totesi tilaisuuden avannut arkkiatri Risto Pelkonen.

Priorisointi on välttämätöntä

”Ensisijalle on aina ­asettava ­potilaan ­paras.”

Risto Pelkonen

Tutkimusprofessori Marjukka Mäkelä listasi ylidiagnostiikan syitä: potilaan huoli, lääkärin huoli potilaasta, vaikeus sietää epävarmuutta, vanhentuneet käytännöt, teknologian kehitys, ansaintalogiikka.

– Priorisointi on välttämätöntä, ja meidän yhteiskuntana pitää uskaltaa tehdä sitä. Priorisointi tarkoittaa linjapäätöksiä siitä, mitkä terveydenhuollon toimenpiteet ovat kyllin kustannusvaikuttavia julkisesti rahoitettaviksi. Esimerkiksi PALKO eli Palveluvalikoimaneuvosto antaa suosituksia, mutta se ei kata kaikkea. Palapelissä on vielä paljon aukkoja, Mäkelä korosti.

Raja-arvoilla dramaattinen vaikutus

Lääkäriliiton strategiassa mainitaan medikalisoituminen yhtenä merkittävänä toimintaympäristön muutostekijänä. Liitto on asettanut medikalisaatiotyöryhmän kartoittamaan asiaa. Työryhmän jäsen Kari Tikkinen kritisoi matalan riskin määrittelyä sairaudeksi.

”Priorisointi on välttämätöntä, ja meidän yhteis­kuntana pitää ­uskaltaa tehdä sitä.”

Marjukka Mäkelä

– Raja-arvojen normaalialueita on kavennettu, ja riskeistä on lisääntyvästi tehty sairauksia. Tämä lisää kustannuksia ja viivästyttää oikeasti sairaiden hoitoa.

Raja-arvoilla on Tikkisen mukaan dramaattinen vaikutus.

– Raja-arvot ovat sellaisia, että periaatteessa kukaan yli 40-vuotias ei ole terve. Esimerkiksi uusien verenpainesuositusten myötä miljoonalle uudelle suomalaiselle tuli verenpainetauti.

– Riskin hoidolla tulee olla hyötyjä, eikä sillä saa olla liikaa haittoja. Näytön lisäksi tarvitaan tietoa ihmisten arvoista ja toiveista. Pitäisi mennä potilas eikä bisnes edellä, Tikkinen sanoi.

Ammattietiikka suitsii ylidiagnostiikkaa

”Keskeistä on potilaiden ja ­yhteis­kunnan luottamus ­lääkäreihin.”

Samuli Saarni

Lue myös

Lääkäriliiton puheenjohtajan Samuli Saarnin mukaan tärkein syy suomalaisen terveydenhuollon laatuun ja luotettavuuteen on lääkärien ammattietiikkaan perustuva itsesäätely.

– Keskeistä on potilaiden ja yhteiskunnan luottamus lääkäreihin. Lisäksi lääkärien on voitava luottaa toisiinsa, Saarni totesi.

Itsesäätelyssä apuna ovat muun muassa Lääkäriliiton kollegiaalisuusohjeet, joita ollaan parhaillaan päivittämässä.

Mistä on kyse?

”Pitäisi mennä potilas eikä bisnes edellä.”

Kari Tikkinen

› Terveysfoorumi pidettiin Helsingin keskustakirjastossa Oodissa 8. lokakuuta.

› Järjestäjinä olivat Duodecim, Lääkäriliitto, Hammaslääkäriliitto, Fimea, Kela, Kuntaliitto, sosiaali- ja terveysministeriö sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

› Seminaarin kohderyhmä olivat terveydenhuollon ammattilaiset ja päättäjät sekä potilas- ja kansanterveysjärjestöjen edustajat.

Kirjoittajat
Sari Kosonen

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Suomen EU-aloite sai tukea Euroopan lääkäreiltä

Hyvinvointitalouden arvioidaan nostavan ihmiset politiikan keskiöön.

Ajassa
Konrad ReijoWaara -palkinnon sai Jorma Paavonen

Naistentautien emeritusprofessori Paavonen on yksi siteeratuimpia suomalaisia tutkijalääkäreitä.

Ajassa
Masennussuositus päivitetään

Depression Käypä hoito -suosituksen uusi versio julkaistaan tammikuun alussa.

Työssä
Urheilijapojan hankala yskä – tapauksen ratkaisu

Kilpatasolla juoksua harrastava 15-vuotias nuorukainen tuli vastaanotolle kolme viikkoa jatkuneen tiukan yskän vuoksi.

Tiedepääkirjoitus
Liikunta toimii lääkkeenä moneen vaivaan

Vaikka liikuntaharjoittelun hyödyt tunnetaan jo varsin perusteellisesti, terveyden kannalta riittämättömästi liikkuvien osuus on edelleen suuri.

Ajassa
Ilmastonmuutos puhuttaa Euroopan lääkäreitä Helsingissä

Terveys on talouskasvun edellytys, muistutetaan hyvinvointitalousseminaarissa.