1. Lääkärilehti
  2. Liitossa
  3. Missä menee terveen ja sairaan raja?
Liitto toi­mii 42/2019 vsk 74 s. 2390 - 2391

Missä menee terveen ja sairaan raja?

Riskeistä tehdään yhä useammin sairauksia. Aihe puhutti Terveysfoorumissa.

Missä menee terveen ja sairaan raja? Kuva 1 / 4 Kuva: Mikko Käkelä
       

Tämänvuotisen Terveysfoorumin tavoitteena oli keskustella avoimesti siitä, missä määrin suomalaisessa terveydenhuollossa esiintyy ylidiagnostiikkaa ja ylihoitoa, ja millaisia seurauksia siitä koituu.

– Puhtaasti luonnontieteellinen suunta lääketieteessä on johtanut siihen, että sairaasta on tullut koehenkilö. Hänen sairautensa tutkitaan kyllä tarkoin, mutta hoito sairaana ihmisenä jää helposti toisarvoiseksi. Ensisijalle on aina asettava potilaan paras, totesi tilaisuuden avannut arkkiatri Risto Pelkonen.

Priorisointi on välttämätöntä

”Ensisijalle on aina ­asettava ­potilaan ­paras.”

Risto Pelkonen

Tutkimusprofessori Marjukka Mäkelä listasi ylidiagnostiikan syitä: potilaan huoli, lääkärin huoli potilaasta, vaikeus sietää epävarmuutta, vanhentuneet käytännöt, teknologian kehitys, ansaintalogiikka.

– Priorisointi on välttämätöntä, ja meidän yhteiskuntana pitää uskaltaa tehdä sitä. Priorisointi tarkoittaa linjapäätöksiä siitä, mitkä terveydenhuollon toimenpiteet ovat kyllin kustannusvaikuttavia julkisesti rahoitettaviksi. Esimerkiksi PALKO eli Palveluvalikoimaneuvosto antaa suosituksia, mutta se ei kata kaikkea. Palapelissä on vielä paljon aukkoja, Mäkelä korosti.

Raja-arvoilla dramaattinen vaikutus

Lääkäriliiton strategiassa mainitaan medikalisoituminen yhtenä merkittävänä toimintaympäristön muutostekijänä. Liitto on asettanut medikalisaatiotyöryhmän kartoittamaan asiaa. Työryhmän jäsen Kari Tikkinen kritisoi matalan riskin määrittelyä sairaudeksi.

”Priorisointi on välttämätöntä, ja meidän yhteis­kuntana pitää ­uskaltaa tehdä sitä.”

Marjukka Mäkelä

– Raja-arvojen normaalialueita on kavennettu, ja riskeistä on lisääntyvästi tehty sairauksia. Tämä lisää kustannuksia ja viivästyttää oikeasti sairaiden hoitoa.

Raja-arvoilla on Tikkisen mukaan dramaattinen vaikutus.

– Raja-arvot ovat sellaisia, että periaatteessa kukaan yli 40-vuotias ei ole terve. Esimerkiksi uusien verenpainesuositusten myötä miljoonalle uudelle suomalaiselle tuli verenpainetauti.

– Riskin hoidolla tulee olla hyötyjä, eikä sillä saa olla liikaa haittoja. Näytön lisäksi tarvitaan tietoa ihmisten arvoista ja toiveista. Pitäisi mennä potilas eikä bisnes edellä, Tikkinen sanoi.

Ammattietiikka suitsii ylidiagnostiikkaa

”Keskeistä on potilaiden ja ­yhteis­kunnan luottamus ­lääkäreihin.”

Samuli Saarni

Lue myös

Lääkäriliiton puheenjohtajan Samuli Saarnin mukaan tärkein syy suomalaisen terveydenhuollon laatuun ja luotettavuuteen on lääkärien ammattietiikkaan perustuva itsesäätely.

– Keskeistä on potilaiden ja yhteiskunnan luottamus lääkäreihin. Lisäksi lääkärien on voitava luottaa toisiinsa, Saarni totesi.

Itsesäätelyssä apuna ovat muun muassa Lääkäriliiton kollegiaalisuusohjeet, joita ollaan parhaillaan päivittämässä.

Mistä on kyse?

”Pitäisi mennä potilas eikä bisnes edellä.”

Kari Tikkinen

› Terveysfoorumi pidettiin Helsingin keskustakirjastossa Oodissa 8. lokakuuta.

› Järjestäjinä olivat Duodecim, Lääkäriliitto, Hammaslääkäriliitto, Fimea, Kela, Kuntaliitto, sosiaali- ja terveysministeriö sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

› Seminaarin kohderyhmä olivat terveydenhuollon ammattilaiset ja päättäjät sekä potilas- ja kansanterveysjärjestöjen edustajat.

Kirjoittajat
Sari Kosonen

Etusivulla juuri nyt

Liitossa
Lääkäriliitto sai uusia kunniajäseniä

Lääkäriliiton valtuuskunta kutsui kunniajäseniksi Kirsti Pakkalan, Heikki Pälven ja Hanna Salmenpohjan.

Liitossa
Lääkäriliiton kollegiaalisuuspalkinnot Ilkka Kunnamolle ja Sirpa Lindroosille

Palkinnot luovutettiin ­Lääkäriliiton 110-vuotisjuhla­tilaisuuden ­yhteydessä Helsingissä.

Ajassa
Hallitus varautuu koronavirukseen rahalla ja koordinaatioryhmällä

THL on päivittänyt tällä viikolla laboratorio- ja toimintaohjeita koronavirukseen liittyen.

Ajassa
HUS nosti riippumattomuuden ykköseksi

– Silloin kun jokin koulutus katsotaan tarpeelliseksi, ensisijaisesti HUS kustantaa itse henkilökuntansa osallistumisen siihen, sanoo Piia Aarnisalo.

Ajassa
Mitä Lääkäriliitto minulle merkitsee?

Kolme lääkäriä kertoo liiton merkityksestä ja siitä, millaisia ajatuksia liiton juhlavuoden teema terveys ja kestävä kehitys herättää.

Ajassa
Jäsen uskoo vahvaan liittoon

Pirkko Miettinen kertoi Omin sanoin -haastattelussa, että Lääkäriliitosta on ollut helppo saada apua.