1. Lääkärilehti
  2. Liitossa
  3. Raskaussyrjintä framille
Liitto toi­mii 7/2018 vsk 73 s. 454 - 455

Raskaussyrjintä framille

Kuuma peruna raskaussyrjintä oli esillä ­luottamusmiesten neuvottelupäivässä. Lisäksi pohdittiin, kuinka tulla tehokkaaksi vaikuttajaksi.

Raskaussyrjintä framille Kuva 1 / 3
     

Tasa-arvovaltuutettu Jukka Maarianvaara puhui luottamusmiehille syrjinnästä työelämässä. Lääkäriliiton valtuuskunta hyväksyi NLY:n aloitteen raskaussyrjinnän ehkäisemiseksi joulukuussa 2017.

Raskaussyrjintä on sitkeä ilmiö

Tasa-arvovaltuutetun yhteydenotoissa suurin yksittäinen ryhmä on syrjintäepäilyt työelämässä, Maarianvaara kertoi. Näistä puolet koskee raskaus- ja perhevapaasyrjintää.

Raskaus- ja perhevapaakysymykset näkyvät myös ammattiliitoissa. Maarianvaaran mukaan liitoille tulee yhteydenottoja vähintään viikottain.

Raskaussyrjintä aiheutti paljon keskustelua. Useampi luottamusmies nosti esiin sen, että työntekijät eivät halua hankalan mainetta, mistä johtuen syrjintään ei uskalleta puuttua.

Tasa-arvosuunnitelma työkaluksi

Maarianvaaran mukaan työ- ja perhe-elämän yhteen sovittamisen edistämisvelvoite on työnantajalla. Työnantajan tulee laatia henkilöstön edustajien kanssa työpaikalle tasa-arvosuunnitelma, jossa ilmenee työpaikan tasa-arvotilanne ja toimintatavat tasa-arvon edistämiseen.

– Tasa-arvosuunnitelman pitää olla toimia työkaluna, ja se tulee päivittää joka toinen vuosi, Maarianvaara muistutti.

Vaikuttaminen on viestintää

– Vaikuttamiseen on monta määritelmää, mutta pohjimmiltaan vaikuttaminen on viestintää, sanoi VTT Petro Poutanen.

Lobbaus on vaikuttajaviestintää. Lobbauksessa pyritään vaikuttamaan päätöksentekoprosessiin. Jotta vaikuttaminen onnistuu, tulee prosessi tuntea läpikotaisin: ketkä ovat mukana ja mitä tiedontarpeita heillä on. Täytyy tuntea myös henkilöiden ja ryhmittymien taustat. Ajoitus on tärkeää.

– Kirkasta itsellesi, mitä tavoittelet. Ensin on ongelma, johonkin asiaan halutaan muutos. Mieti ketkä henkilöt ovat avainasemassa, kenen puheille pitää päästä jotta asia etenee. Priorisoi tavoitteesi, koska kaikki eivät todennäköisesti mene läpi.

Lue myös

– Arkisin vaikuttamisen muoto on auktoriteettiin nojaaminen. Suostuttelun tavoitteena on puolestaan saada ihminen ymmärtämään, että hänen kannattaisi toimia toisella tavalla, kertoi Poutanen.

Vaikuttaminen perustuu vuorovaikutukseen ja tarjoaa tietoa. Kasvokkain käytävä keskustelu on usein parempi keino kuin sähköpostien vaihto.

– Usein ongelma on siinä, että ihmiset tekevät asioita miettimättä miten se vaikuttaa eri sidosryhmiin. Aina kannattaa olla tietoinen miltä asiat näyttävät eri sidosryhmien silmissä, kertoi VTT Kalle Siira.

Valitse keinot tavoitteiden mukaan

Onnistunut viestintä on hyvin suunniteltua tavoitteellista toimintaa. Vaikuttamisessa on kaksi vaihetta. Ensimmäinen vaihe on suunnittelu, jossa mietitään mm. tavoitteet ja ajoitus. Toisessa vaiheessa hallitaan tilannetta eri viestinnän keinoin.

Kirjoittajat
Pauliina Pohjala

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Arvostelun alla

– NPS kertoo lääkärin ja potilaan välisen kohtaamisen laadusta, eikä suoraan mittaa lääketieteellistä osaamista tai sitä, kuka on hyvä tai huono lääkäri, painottaa Helsingin Töölön Mehiläisen vastaava lääkäri Tove Laivuori.

Tieteessä
Yhä harvempi jää työkyvyttömyyseläkkeelle

Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen väheni neljänneksen vuodesta 2007 vuoteen 2016.

Ajassa
”Että on joku jolta voi kysyä”

Mentori Pauliina Paananen on vuoden lääketiedettä ­opiskelleelle Ossi Jaloselle se ­tavallinen lääkäri, jolta voi kysyä, miltä työ tuntuu.

Pääkirjoitus
Miksi psyykkistä pitää vieläkin hävetä?

Ei voi olla niin, että vasta biokemiallinen markkeri tai poikkeava kuvantamislöydös tekee sairastamisen hyväksytyksi, kirjoittaa Pertti Saloheimo.

Ajassa
Huomio tiedolla johtamiseen ja dialogiin

YTHS:n johtajaylilääkäri Päivi Metsäniemi peräänkuuluttaa jatkuvaa keskustelua palvelujen mittaamisesta.

Tieteessä
Ruokavalion riskitekijät tappavat enemmän kuin tupakka

Vuonna 2017 ruokavalioon liittyvät riskitekijät selittivät koko maailmassa 11 miljoonaa kuolemaa ja 255 miljoonaa haittapainotettua elinvuotta.