1. Lääkärilehti
  2. Liitossa
  3. Talokohtainen TES – työntekijän turva
Liitto toi­mii 8/2021 vsk 76 s. 508 - 509

Talokohtainen TES – työntekijän turva

Yksityissektorilla ­toimivien lääkärien puolesta tehdään ­pitkäjänteistä työtä työehtosopimusten saamiseksi.

Talokohtainen TES – työntekijän turva Kuva 1 / 3 Kuva: Opa Latvala
     

Yksityissektorin työsuhteisilla lääkäreillä ei ole yleissitovaa työehtosopimusta, vaan ehdot sovitaan työnantajan ja työntekijän välillä työsopimuksella. Eräitä esimerkiksi työaikaan liittyviä asioita ei kuitenkaan voida sopia vapaasti ilman työehtosopimusta. Lääkäriliitto onkin viime vuosina solminut muutamia normaalisitovia eli talokohtaisia työehtosopimuksia, joilla turvataan työntekijöille kattavat, lakia paremmat työehdot. Työnantaja taas takaa sopimuksella työpaikalle työrauhan. Lisäksi sopimusten avulla varmistetaan työnantajan järjestämisvastuun piirissä oleva toiminta, erityisesti päivystystyön tekeminen ja välttämätön hoito.

Lääkäreihin kohdistuvissa talokohtaisissa työehtosopimuksissa on sovittu mm. lakia paremmista lomista, lomarahoista, perhevapaista sekä sairausajan palkallisuudesta pidempien sairauslomien osalta. Talokohtaista työehtosopimusta voidaankin pitää myös rekrytointivalttina – sillä osoitetaan työntekijöille, että työoloihin panostetaan.

Sydänsairaalan lääkäreille oma, selkeä sopimus

Jo aiemmin talokohtaisia, laajempia työehtosopimuksia on ollut muun muassa Mehiläinen Länsi-Pohjassa, jonka osalta sopimukselle on neuvoteltu nyt jatkoa 30.4.2022 saakka. Tuorein talokohtainen sopimus on puolestaan tehty Sydänsairaalalle, joka on kolmen sairaanhoitopiirin omistama osakeyhtiö.

Sydänsairaalan henkilöstöjohtaja Katja Hautamäki-Lamminen oli mukana neuvotteluissa työnantajan edustajana. Talokohtaista sopimusta lähdettiin hänen mukaansa työstämään siksi, että käytännössä KVTES ei ole osakeyhtiöissä määrittelevä työehtosopimus, ja yksityisellä puolella ei ollut selkeää työehtosopimusta lääkäreille.

– Monessa paikassa on ollut käytäntönä, että jokaisen lääkärin kanssa on sovittu työsopimuksella erikseen työhön liittyvistä ehdoista – on tulkittu osin Lääkärisopimusta ja osin Terveyspalvelualan työehtosopimusta. Halusimme Sydänsairaalassa nyt lääkäreille oman, selkeän työehtosopimuksen, josta he voivat tarkistaa, millä ehdoin työtä Sydänsairaalassa tehdään.

Luottamusvaltuutettuna Sydänsairaalan neuvotteluissa toiminut Tuula Meinander painottaa, että asiat olivat työntekijän näkökulmasta jo lähtökohtaisesti hyvin neuvottelujen alkaessa. Tavoitteena oli selkeyttää tilannetta ja turvata näin työntekijän oikeudet.

– Neuvotteluissa pyrittiin huomioimaan ja ratkaisemaan myös jo aikaisemmin työntekijöiltä nousseita kysymyksiä. Lisäksi nostettiin esille talon sisällä käytettäviä esimerkkejä, jotta sopimus olisi mahdollisimman helppolukuinen kaikille osapuolille, Meinander lisää.

Lääkäriliiton juristeille kiitosta

Hautamäki-Lamminen pitää sopimusta suuressa arvossa. Nimenomaan se, että Lääkäriliiton juristit ovat olleet neuvottelemassa sopimusta, on hänen mukaansa yksi tärkeimmistä ja arvokkaimmista asioista, joita hän voi uusille lääkäreille kertoa.

– Lääkärimme voivat luottaa siihen, että sopimus on suurimmilta osin aivan samanlainen kuin Lääkärisopimus, ja pienet eroavaisuudet on neuvoteltu Lääkäriliiton juristien kanssa. En tiedä mikä voisi olla parempi, kuin juuri tällainen työehtosopimus meidän lääkäreillemme.

Hautamäki-Lamminen haluaakin kiittää erityisesti neuvotteluissa mukana olleita Lääkäriliiton juristeja Laura Lindholmia ja Konstantin Laakkosta.

– Koen olevani heille melkoisessa kiitollisuudenvelassa siitä, kuinka paljon he tekivät töitä tämän työehtosopimuksen eteen. Siksi toivon, että heidän työnsä on hyödynnettävissä myös muissa tämän tyyppisissä yhtiöissä. Tämä olisi varmasti kaikkien lääkäreiden ja myös työnantajien etu.

Myös Meinanderin mielestä yhteistyö oli neuvotteluissa jouhevaa. Kahden vuoden neuvottelurupeama oli toki työläs, mutta lopputulokseen Meinander on erittäin tyytyväinen.

– Lääkäriliiton ja työnantajan kanssa yhteistyö toimi kaikin puolin erinomaisesti. Toista osapuolta oltiin valmiita kuuntelemaan ja kaikesta pystyttiin neuvottelemaan. Lisäksi oli mukava toimia luottamusvaltuutettuna, kun liitto oli mukana neuvotteluissa. Liittohan neuvottelee normaalisti valtakunnallisten osapuolten kanssa, mutta vaikka meidän neuvotteluympäristömme oli pienempi, on kyseessä joka tapauksessa tärkeä sopimus Sydänsairaalan lääkäreille.

Lääkäriliiton lakimies Konstantin Laakkonen haluaa niin ikään kiittää Sydänsairaalan väkeä hyvästä neuvotteluilmapiiristä.

– Sydänsairaalasta välittyi kuva kaikin puolin työntekijöistään välittävänä työnantajana, jonka kanssa yhteistyö oli erittäin sujuvaa ja miellyttävää.

Työehdot kannattaa aina varmistaa

Lopuksi Hautamäki-Lamminen painottaa, että lääkäreidenkin on hyvä uuteen tehtävään hakeutuessaan varmistaa, millä ehdoin työtä tehdään – varsinkin jos kyseessä ei ole perinteinen julkinen toimija. Hän kannustaa ottamaan asioista selvää, jotta vältytään myöhemmiltä yllätyksiltä.

Lue myös

Myös Lääkäriliiton lakimiehet haluavat muistuttaa, että liiton jäsenet voivat aina tarkistuttaa työsopimuksensa heillä – etenkin silloin, kun työehtosopimusta ei ole.

Mikä on talokohtainen TES?

Sopimukset mukailevat työajan osalta Lääkärisopimusta (mm. enimmäistyöaika, työajan sijoittelu, lepoajat ja päivystysjärjestelmä). Lääkärisopimuksen teksti on kirjoitettu auki huomioiden työsuhteen erityispiirteet, mm. mahdollisuus kieltäytyä säännöllisen työajan ylittävästä työstä, jota ei voida tasata tarkastelujaksolla.

Palvelussuhteen muut ehdot perustuvat pääosin KVTES:iin. Sydänsairaalassa on lisäksi omat määräykset mm. lomaeduista, perhevapaista ja sairausajan palkasta. Sopimukset takaavat työrauhan ja sisältävät luottamusmiesjärjestelmän.

Sopimukset vastaavat ns. yleistä palkankorotuslinjaa huomioiden sopimuskauden pituuden ja korotusajankohdan.

Sydänsairaalan uusi työehtosopimus on voimassa 1.4.2020–28.2.2022.

› Yleiskorotukset 1.8.2020 lukien 1,25 % ja 1.4.2021 lukien 1,0 %. Lisäksi keskitetty erä 0,5 % ja 0,3 %:n paikallinen erä 1.4.2021. Yhteensä 3,05 %.

Mehiläinen Länsi-Pohjan työehtosopimusta on jatkettu ja se on voimassa 1.4.2020–30.4.2022.

› Yleiskorotukset 1.11.2020 lukien 1,5 % ja 1.5.2021 lukien 1,5 % sekä 0,3 %:n paikallinen erä. Yhteensä 3,3 %.

Kirjoittajat
Tea Tammi

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Ainakin 13 900 lääkäriä on saanut koronarokotuksen Suomessa

Alueellinen vaihtelu lääkäreiden rokotuskattavuudessa oli 48–77 prosenttia.

Ajassa
Lääkärilehti Forum maanantaina – vielä ehdit mukaan

Ensimmäiseen Lääkärilehti Forum -verkkotapahtumaan ehtii vielä mukaan.

Ajassa
Kiinnostus lääkärin ammattiin syttyi varhain

Anna Rukko kiinnostui lääkärin ammatista jo 11-vuotiaana, kun hän sairastui ­melanoomaan.

Ajassa
Koulutettavista voimaa työpäivään

On voimaannuttava kokemus, kun näkee koulutettavien kasvavan tehtäväänsä, kertoo Sinikka Haakana.

Tiedepääkirjoitus
Miten ehkäistä selkäkivun kroonistuminen?

Hoitokäytäntöjen pohjautumisen ­näyttöön tulisi olla vähimmäisvaatimus terveydenhuollossa, kirjoittaa Jaro Karppinen.