1. Lääkärilehti
  2. Liitossa
  3. Tampereella monipuolista valiokuntaohjelmaa
Liitto toi­mii 9/2021 vsk 76 s. 582 - 583

Tampereella monipuolista valiokuntaohjelmaa

Tampereella valio­kuntakausi 2020–2021 on ­toistaiseksi ollut – poikkeusoloista ­huolimatta – ­onnistunut ja moni­puolinen.

Tampereella monipuolista valiokuntaohjelmaa Kuva 1 / 1 Kuva: Juho Kivistö

Viime vuonna uudet valiokunnat puheenjohtajineen ehtivät onneksi kokoontua kasvokkainkin ennen kuin siirryttiin etäkokouksiin. Kun kollegat olivat ensin ehtineet tutustua toisiinsa, etäkokouksetkin ovat sujuneet hienosti.

Professio-, terveyspoliittinen ja edunvalvontavaliokunta kokoontuvat kukin kuusi kertaa vuodessa. Osaavien puheenjohtajien ja aktiivisten valiokuntajäsenten ansiosta kokoukset ovat olleet antoisia ja keskustelut tasokkaita. Usein syntyy myös avauksia valtakunnalliseen keskusteluun. Tieto valiokunnista kulkee vastaaviin jaoksiin tehokkaasti puheenjohtajien kautta ja toki myös piiriylilääkärin välityksellä toimiston avainhenkilöille.

Valiokuntajäsenten toiveita aihevalinnoissa on pyritty toteuttamaan. Tavoitteena on aina ollut saada valiokuntiin parhaat mahdolliset alustajat kulloisestakin aiheesta, ja tässä on onnistuttu hyvin. Tämän on mahdollistanut huolellinen suunnittelu ja alustajien kutsuminen hyvissä ajoin ennakkoon.

Kova-lääkäritoimintaa, maahanmuuttajalääkäreitä ja allianssimallia

Professiovaliokunnan vuoden 2021 ensimmäisessä kokouksessa esiteltiin koulutusvastuulääkäritoimintaa. Aihetta oli esittelemässä TAYS:n koulutuspäällikkö Johanna Rellman. Kova-lääkäritoiminnan idea on syntynyt erikoistuvien lääkäreiden palautteesta: tutkimusten mukaan suunnitelmallisuuden puute on ollut koulutuksen suurin ongelma. Erikoislääkäreillä on liian vähän aikaa kouluttamiseen, ja erikoistuvan lääkärin työajasta varsinaisen koulutuksen osuus jää vähäiseksi. Kova-lääkäreiden uskotaan tuovan erikoislääkärikoulutukseen enemmän suunnitelmallisuutta ja parantavan koulutuksen laatua.

Edunvalvontavaliokunnassa on kuultu viime kokouksissa muun muassa kliinisen opettajan kokemuksia opetuksen, tutkimuksen ja kliinisen työn yhteensovittamisen mahdollisuuksista ja haasteista.

Lue myös

Terveyspoliittisessa valiokunnassa vieraili hiljattain TAYS:n johtajaylilääkäri Juhani Sand. Sand alusti sote-näkymistä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin näkökulmasta ja kertoi ajankohtaisesta koronatilanteesta. Kaikki valiokunnat ovat myös laaja-alaisesti pohtineet lääkärin roolia tulevaisuuden sote-keskuksissa ja tuottaneet monia ideoita ja ehdotuksia Lääkäriliitolle.

Keväälle on suunniteltu monia mielenkiintoisia aiheita ja alustajia. Aiheena ovat esimerkiksi potilasvakuutuslaki, maahanmuuttajalääkäreiden tilanne sekä Tampereen allianssimalli. Tulevissa kokouksissa alustajia on tulossa muun muassa Arkadianmäeltä, yksityisestä terveydenhuollosta ja Lääkäriliiton toimistolta.

Osa aiheista yhdistää laajasti koko lääkärikuntaa, jonka vuoksi keskimäärin kerran vuodessa on järjestetty myös valiokuntien yhteiskokouksia. Näiden yhteyteen on rakennettu myös koko jäsenistölle avoimia jäsentilaisuuksia. Toivon mukaan näitäkin päästään taas pian suunnittelemaan ja toteuttamaan.

Kirjoittaja on Lääkäriliiton TAYS-erityisvastuualueen piiriylilääkäri.

Kirjoittajat
Juho Kivistö

Etusivulla juuri nyt

Liitossa
Koronapandemia on vaikuttanut valiokuntatyöhön

Läsnäolo etäkokouksissa on ollut kiitettävää.

Ajassa
Koronarokotukset viivästyvät

Viivästystä tulisi joitakin viikkoja, arvioi Mia Kontio Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.

Tieteessä
Lasten epilepsiat – laaja sairauksien kirjo

Etiologiat, taudinkuva ja ennuste vaihtelevat.

Ajassa
Koronatapaukset vähentyneet selvästi

Myös sairaalahoidon tarve on vähentynyt.

Ajassa
Älylaastari varoittaa, jos potilaan tila heikkenee

VTT:llä kehitetty digitaalinen laastari voisi helpottaa ­potilaiden seurantaa osastoilla ja kotona.

Ajassa
Valtaosa suomalaisista suhtautuu elinluovutukseen myönteisesti

Elinluovutukseen on valmis 83 prosenttia kansalaisista.