1. Lääkärilehti
  2. Liitossa
  3. Uusia tuulia luottamusmiestoiminnassa
Liitto toi­mii 41/2019 vsk 74 s. 2308 - 2309

Uusia tuulia luottamusmiestoiminnassa

Syksyllä alkoi luottamusmiesten uusi kolmi­vuotiskausi työpaikoilla jäsenten tukena. ­Lääkäreitä toimii luottamusmiehinä terveys­keskuksissa ja sairaaloissa eri puolilla maata tällä hetkellä yhteensä 270.

Uusia tuulia luottamusmiestoiminnassa Kuva 1 / 1 Kuva: Sari Kosonen

Luottamusmiehet valvovat työpaikoilla esimerkiksi Lääkärisopimuksen noudattamista, soveltavat sopimusta paikallisesti sekä auttavat ja neuvovat edustamiaan työntekijöitä.

Kaikkien lääkäriryhmien luottamusmiehet toimivat kunnissa ja kuntayhtymissä Lääkäriliiton, Hammaslääkäriliiton ja Eläinlääkäriliiton muodostaman Lääkärikartellin sekä akavalaisten Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn sateenvarjon alla.

Luottamusmiehillä on tärkeä rooli lääkäriryhmien julkisen sektorin edunvalvonnassa – erityisesti nyt, kun koko terveydenhuolto on muutoksessa ja rakenteiden uudistaminen alueilla jatkuu.

LUMO kehittää luottamusmiesten osaamista

Luottamusmiesten on tärkeää päivittää osaamistaan muuttuvissa edunvalvonnan haasteissa. Siksi Lääkärikartellin liitot ovat uudistaneet luottamusmiesten koulutusrakenteen ja -materiaalit.

– Luottamusmiehillä on moninaisia tehtäviä. Keräsimme verkkoon yhteen paikkaan kaikki tarvittavat tiedot, joita luottamusmiehet työssään tarvitsevat kolmivuotisen kautensa aikana, kertoo Lääkäriliiton Jäsenpalvelut-toimialan johtaja Anu Mustakari.

Uusi LUMO-kokonaisuus koostuu viidestä koulutusmoduulista, jotka pitävät sisällään neljäkymmentä infopakettia. Luottamusmiehet voivat perehtyä verkossa oleviin koulutusmateriaaleihin ja suorittaa verkkokoulutustehtäviä itselleen sopivana ajankohtana.

– Luottamusmieskoulutuksen teemoina ovat muun muassa Lääkärisopimus, työlainsäädäntö, palkkausasiat, työsuojelu ja työhyvinvointi. Halusimme LUMOon omat moduulit myös vaikuttamisesta ja viestinnästä, jotka ovat luottamusmiehille tärkeitä osaamisalueita, Mustakari tiivistää.

Teemoja käsitellään myös luottamusmiesten koulutuksissa, joita Lääkärikartelli järjestää vuosittain kymmeniä eri puolilla maata.

Luottamusmiehet jäsenten tukena

Hyvä luottamusmies tuntee oman roolinsa. Hän välittää tietoa työpaikalle ja toimii samalla kollegojen äänenä liiton suuntaan. Tärkeää on kyky toimia rakentavalla otteella myös työnantajan yhteistyökumppanina.

Lue myös

– Luottamusmiehet ajavat lääkärien etuja ja ovat jäsenten tukena työpaikoilla. Jokaisen lääkärin on hyvä tietää, kuka on hänen luottamusmiehensä, Mustakari painottaa.

Julkisella sektorilla työskentelevät lääkärit löytävät oman työpaikkansa luottamusmiehen yhteystiedot Lääkäriliiton sivuilta www.laakariliitto.fi (kirjautuminen Fimnet-tunnuksilla).

Termit tutuiksi – Lääkärikartelli ja JUKO

› Lääkärikartelli on Lääkäriliiton, Hammaslääkäriliiton ja Eläinlääkäriliiton neuvottelujärjestö, joka neuvottelee kunnallisen Lääkärisopimuksen. Lääkärisopimusta noudatetaan terveyskeskuksissa ja sairaaloissa.

› Lääkärikartelli kuuluu Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestöön JUKOon. JUKO on pääsopijajärjestö, joka neuvottelee useiden akavalaisten alojen julkisen sektorin työ- ja virkaehtosopimuksista.

Kirjoittajat
Anu Tilander Ja Sari Kosonen

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
”Terhokodin toiminnan lopetus olisi katastrofi”

– Eihän saattohoidon tarve ole ­vähentynyt, muistuttaa Terhokodin ­ylilääkäri Annika Riska.

Tieteessä
Klotsapiini altistaa koronainfektiolle

Brittiläinen tutkimusryhmä selvitti asiaa takautuvassa rekisteritutkimuksessa.

Ajassa
Koronaepidemia näyttää kiihtyvän

HUS:n alueella tartunnan lähde on tuntematon noin kahdessa kolmasosassa tapauksista.

Tieteessä
Gynekologisen syövän robottiavusteinen kirurgia

Robottiavusteisessa kirurgiassa korostuvat laparoskopian hyvät puolet, kuten nopeampi toipuminen.

Ajassa
Hovioikeus lievensi kahden lääkärin tuomioita

Itä-Suomen hovioikeus lievensi kahden lääkärin tuomioita keskiviikkona 30. syyskuuta.

Ajassa
Palliatiivinen keskus on aloittanut TYKS:ssa

Keskus konsultoi ja kehittää elämän loppuvaiheen hoitoa sairaalassa ja toimii yhteistyössä perusterveydenhuollon kanssa.