1. Lääkärilehti
  2. Liitossa
  3. Valtuuskunnassa keskusteltiin eutanasiasta ja saattohoidosta
Liitto toi­mii 51-52/2020 vsk 75 s. 2884 - 2885

Valtuuskunnassa keskusteltiin eutanasiasta ja saattohoidosta

Lääkäriliitto ei kannata eutanasian laillistamista Suomessa. Liiton valtuuskunta päätti kannastaan eutanasiaan kokouksessaan 10.12.2020.

Valtuuskunnassa keskusteltiin eutanasiasta ja saattohoidosta Kuva 1 / 1

Lääkäriliiton valtuuskunta päätti vilkkaan keskustelun jälkeen, että liiton kanta eutanasiaan säilyy ennallaan. Lääkäriliitto vastustaa eutanasian laillistamista sekä sitä, että lääkärit ammattikuntana velvoitettaisiin tekemään toimenpiteitä, joiden ensisijaisena tarkoituksena on jouduttaa potilaan kuolemaa.

Valtuuskunnan jäsenet pitivät tärkeänä, että liitolla on selkeä kanta eutanasiaan. Se myös suojaa lääkäreitä.

Lääkäriliitto selvitti suhtautumista eutanasiaan ja lääkäriavusteiseen itsemurhan jäsenkyselyn avulla. Eutanasiaa on käsitelty myös Lääkäriliiton eettisessä neuvottelukunnassa, professiovaliokunnissa ja hallituksessa. Hallituksen esitys valtuuskunnalle oli, että liiton kielteistä kantaa eutanasiaan ei muuteta.

Eutanasia jakaa lääkärikunnan mielipiteitä

Lääkäriliiton tekemän tuoreen jäsenkyselyn mukaan eutanasia jakaa lääkärikunnan mielipiteitä. Noin puolet lääkäreistä on eutanasian laillistamista vastaan, toinen puoli laillistamisen kannalla. Tilanne on pysynyt suunnilleen samana vuoden 2013 tutkimukseen verrattuna. Mielipiteet jakaantuvat kaikissa tarkastelluissa lääkäriryhmissä. Tiedot kerättiin 23.9.–23.10.2020 verkkokyselynä, johon vastauksia saatiin lähes 7000.

Lääkäriavusteista itsemurhaa koskevat mielipiteet ovat muuttuneet aikaisempaa sallivampaan suuntaan. Kokemus elämän loppuvaiheessa olevien potilaiden hoidosta lisää kriittisyyttä sekä eutanasiaa että lääkäriavusteista itsemurhaa kohtaan. Lääkärit korostavat antamassaan avoimessa palautteessa laadukkaan saattohoidon merkitystä ja sen varmistamista eri puolilla maata.

Vain 40 % kyselyyn vastanneista toivoi muutosta eutanasiaa tai lääkäriavusteista itsemurhaa koskeviin Lääkäriliiton kantoihin.

Saattohoitoa pitää kehittää

Lääkäriliiton toiminnanjohtaja Kati Myllymäki pitää tärkeänä, että lääkärien suhtautumista eutanasiaan ja lääkäriavusteiseen itsemurhaan selvitettiin jäsenkyselyn avulla.

– Eutanasiaa kannattavien jäsenten määrä on pysynyt entisenä, joten liiton ei ole syytä muuttaa kantaansa. Kyselyn avovastauksista tuli esiin myös, että nekin vastaajat, jotka näyttivät eutanasialle vihreää tai keltaista valoa, luettelevat monia erilaisia ehtoja ja rajoituksia eutanasialle, Myllymäki toteaa.

– Lääkäriliitto pitää saattohoidon ja palliatiivisen hoidon kehittämistä erittäin tärkeänä. Lääketieteen perusopintoissa ei tällä hetkellä ole juurikaan palliatiiviseen hoitoon liittyvää opetusta. Sitä pitäisi ehdottomasti saada lisää.

Lue myös

Myllymäki on jäsenenä sosiaali- ja terveysministeriön asettamassa elämän loppuvaiheen hoitoa, itsemääräämisoikeutta, saattohoitoa ja eutanasiaa koskevan lainsäädäntötarpeen asiantuntijatyöryhmässä. Sen määräaika päättyy kesäkuun lopussa 2021.

– Työryhmässä vallitsee yksimielisyys siitä, että saattohoidon ja palliatiivisen hoidon kehittämiseksi eivät pelkät suositukset riitä, vaan sille pitää saada vahva lakipohja. Tärkeä edistysaskel olisi myös saada lakiin saattohoitovapaa omaishoitajille Ruotsin tapaan, Myllymäki sanoo.

Eutanasiakyselyn tulokset ovat liiton verkkosivuilla: www.laakariliitto.fi/eutanasiakysely2020

Jäsenille uusi keskustelualusta eutanasiasta

Lääkäriliitto on avannut jäsenilleen uuden keskustelualustan, jonka aiheena on eutanasia sekä lääkäriavusteinen itsemurha.

Keskustelualustalle pääsee kirjautumaan Fimnet-tunnuksilla. Mukana keskustelussa ja kysymyksiin vastaamassa ovat liiton asiantuntijat. Tervetuloa mukaan keskustelemaan: keskustelu.laakariliitto.fi.

Ongelmatapauksissa pyydetään lähettämään kuvaus virheestä osoitteeseen asiakaspalvelu@fimnet.fi.

Kirjoittajat
Sari Kosonen

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Korona koettelee vanhuksia

Vanhukset ovat olleet eristyksissä kohta vuoden. Mitä heidän kunnostaan tiedetään?

Tiedepääkirjoitus
Sepelvaltimotaudin kajoavan hoidon asema on tarkentumassa

Toimenpidetekniikat ovat kehittyneet sekä kardiologiassa että kirurgiassa, sanoo Jari Laukkanen.

Pääkirjoitus
Lääkäri on kirjoittaja

Tärkeintä on, että viesti välittyy niille lukijoille, joille se on tarkoitettu, kirjoittavat Pertti Saloheimo ja Pertti Mustajoki.

Kolumni
Kuolemattomuuden kiirastuli

Harvempi enää kuoli suorilta jaloin, kirjoittaa Jani Kaaro.

Ajassa
Videorobotti vähentää koronapotilaita hoitavien altistumisriskiä

Elisan videorobotti on ollut lääkärien ja hoitajien apuna HUS:n Kirurgisessa sairaalassa.