1. Lääkärilehti
  2. Liitossa
  3. Verkkokurssi kertoo, milloin salassapito täytyy murtaa
Liitto toi­mii 43/2019 vsk 74 s. 2460 - 2461

Verkkokurssi kertoo, milloin salassapito täytyy murtaa

Lääkärin profession kulmakiviin kuuluu salassapito. Joskus lääkärillä on kuitenkin oikeus tai suorastaan velvollisuus tehdä ­potilaastaan ilmoitus. Lääkäriliiton uusi Top secret -verkkokurssi valmentaa tunnistamaan nämä tilanteet.

Verkkokurssi kertoo, milloin salassapito täytyy murtaa Kuva 1 / 1 Kuva: Adobe/AOP

Jos potilas paljastaa tehneensä murhan, pitääkö lääkärin ilmoittaa siitä jonnekin? Jos tajuttoman potilaan omaiseksi ilmoittautuva henkilö kysyy, onko potilas hoidossa, voiko tietoja luovuttaa? Tällaisia kysymyksiä nousee pintaan erityisesti kandeilta, jotka ovat menossa ensimmäistä kertaa kesäsijaisiksi.

– Tarve verkkokurssille on noussut siitä, että saamme Lääkäriliittoon paljon yhteydenottoja salassapitoasioista, kertoo lakimies Mari Rusila.

”Saamme Lääkäri­liittoon paljon yhteyden­ottoja salassapito­asioista.”

Mari Rusila

Rusila on tuottanut sisällön uuteen Top secret -verkkokurssiin, joka on kaikille jäsenille avoin ja maksuton. Kurssi sopii parhaiten lääketieteen opiskelijoille vuosikursseilla 4-6, mutta soveltuu myös kertaukseksi lääkärinä toimivalle.

"Salassapito on vahva periaate"

Terveydenhuollon ammattihenkilö on velvollinen pitämään salassa potilasasiakirjoihin sisältyvät tiedot ja muut tietoonsa saamat asiat. Salassa pidettäviä tietoja saa antaa vain potilaan kirjallisella suostumuksella tai silloin, kun tietojen antamisesta on nimenomaisesti säädetty.

Ilmoitusvelvollisuudet liittyvät esimerkiksi lastensuojeluun, ajoterveyteen, sosiaalihuollon tuen tarpeeseen, ampuma-aseisiin tai ammattitautiepäilyihin. Ilmoitusoikeus on esimerkiksi silloin, jos lääkäri epäilee henkeen ja terveyteen kohdistuvaa vaaraa.

Jos lääkäri lähtee liian helposti tekemään ilmoituksia, vaaraksi voi muodostua salassapitovelvollisuuden tai vähintään potilaan ja lääkärin välisen luottamussuhteen rikkominen.

Lue myös

– Salassapito on vahva periaate, jonka murtamisesta lääkärit kokevat tuskaa. Lääkärit suhtautuvat vakavasti ja asianmukaisesti myös ilmoitusvelvollisuuteen, mistä olen hyvin iloinen.

Kurssin voi suorittaa milloin tahansa

Kurssilla käydään läpi ilmoitusoikeudet ja -velvollisuudet. Käyttäjä pääsee myös tutustumaan case-tehtäviin ja valitsemaan vaihtoehdoista oikean. Kurssin voi suorittaa milloin tahansa ja palautteen saa välittömästi.

– Kurssiin kuluu huolellisesti tehden noin tunti, mutta kurssin voi suorittaa myös osissa. Mukaan on tuotu pelillisyyttä ja leikillisyyttä, joten se on mukava paketti opiskella.

Kurssi löytyy osoitteesta https://www.laakariliitto.fi/palvelut/koulutukset/verkkokoulutus/laakarin-salassapitovelvollisuus/.

Kirjoittajat
Laura Manninen

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Tuula Rajaniemestä uusi puheenjohtaja

Varapuheenjohtajina jatkavat Jaana Puhakka (vas. ) ja Noora Ritamäki (oik).

Ajassa
Eläkeläisten jäsenmaksut uudistuvat – uudessa maksuluokassa alennus 75 prosenttia

Tänä vuonna tai aiemmin 70 vuotta täyttäneet yhä vapautettuja maksusta.

Ajassa
Valtuuskunta haluaa turvata pitkät potilassuhteet

Lääkäriliiton valtuuskunta vaatii parannuksia lääkärien työoloihin ja työviihtyvyyteen.

Ajassa
Radiologisten tutkimusten kokonaismäärä kasvaa

Suomessa tehtiin kuusi miljoonaa röntgentutkimusta ja -toimenpidettä vuonna 2018.

Ajassa
Sairaanhoitajan määrättävissä oleva lääkevalikoima laajenee

Rajattu lääkevalikoima laajenee vuodenvaihteessa.

Ajassa
Harva tuntee lääkehoitosuunnitelman

Lääkäreistä on tulossa lääkehoitoprosessin heikoin lenkki, jos asialle ei tehdä jotain, sanoo Päivi Ruokoniemi.