1. Lääkärilehti
  2. Liitossa
  3. Verkkokurssi kertoo, milloin salassapito täytyy murtaa
Liitto toi­mii 43/2019 vsk 74 s. 2460 - 2461

Verkkokurssi kertoo, milloin salassapito täytyy murtaa

Lääkärin profession kulmakiviin kuuluu salassapito. Joskus lääkärillä on kuitenkin oikeus tai suorastaan velvollisuus tehdä ­potilaastaan ilmoitus. Lääkäriliiton uusi Top secret -verkkokurssi valmentaa tunnistamaan nämä tilanteet.

Verkkokurssi kertoo, milloin salassapito täytyy murtaa Kuva 1 / 1 Kuva: Adobe/AOP

Jos potilas paljastaa tehneensä murhan, pitääkö lääkärin ilmoittaa siitä jonnekin? Jos tajuttoman potilaan omaiseksi ilmoittautuva henkilö kysyy, onko potilas hoidossa, voiko tietoja luovuttaa? Tällaisia kysymyksiä nousee pintaan erityisesti kandeilta, jotka ovat menossa ensimmäistä kertaa kesäsijaisiksi.

– Tarve verkkokurssille on noussut siitä, että saamme Lääkäriliittoon paljon yhteydenottoja salassapitoasioista, kertoo lakimies Mari Rusila.

”Saamme Lääkäri­liittoon paljon yhteyden­ottoja salassapito­asioista.”

Mari Rusila

Rusila on tuottanut sisällön uuteen Top secret -verkkokurssiin, joka on kaikille jäsenille avoin ja maksuton. Kurssi sopii parhaiten lääketieteen opiskelijoille vuosikursseilla 4-6, mutta soveltuu myös kertaukseksi lääkärinä toimivalle.

"Salassapito on vahva periaate"

Terveydenhuollon ammattihenkilö on velvollinen pitämään salassa potilasasiakirjoihin sisältyvät tiedot ja muut tietoonsa saamat asiat. Salassa pidettäviä tietoja saa antaa vain potilaan kirjallisella suostumuksella tai silloin, kun tietojen antamisesta on nimenomaisesti säädetty.

Ilmoitusvelvollisuudet liittyvät esimerkiksi lastensuojeluun, ajoterveyteen, sosiaalihuollon tuen tarpeeseen, ampuma-aseisiin tai ammattitautiepäilyihin. Ilmoitusoikeus on esimerkiksi silloin, jos lääkäri epäilee henkeen ja terveyteen kohdistuvaa vaaraa.

Jos lääkäri lähtee liian helposti tekemään ilmoituksia, vaaraksi voi muodostua salassapitovelvollisuuden tai vähintään potilaan ja lääkärin välisen luottamussuhteen rikkominen.

Lue myös

– Salassapito on vahva periaate, jonka murtamisesta lääkärit kokevat tuskaa. Lääkärit suhtautuvat vakavasti ja asianmukaisesti myös ilmoitusvelvollisuuteen, mistä olen hyvin iloinen.

Kurssin voi suorittaa milloin tahansa

Kurssilla käydään läpi ilmoitusoikeudet ja -velvollisuudet. Käyttäjä pääsee myös tutustumaan case-tehtäviin ja valitsemaan vaihtoehdoista oikean. Kurssin voi suorittaa milloin tahansa ja palautteen saa välittömästi.

– Kurssiin kuluu huolellisesti tehden noin tunti, mutta kurssin voi suorittaa myös osissa. Mukaan on tuotu pelillisyyttä ja leikillisyyttä, joten se on mukava paketti opiskella.

Kurssi löytyy osoitteesta https://www.laakariliitto.fi/palvelut/koulutukset/verkkokoulutus/laakarin-salassapitovelvollisuus/.

Kirjoittajat
Laura Manninen

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Hyvää kesää

Lääkärilehden uutistuotanto jää kesätauolle juhannuksena.

Tieteessä
Kotimittaus toimiva vaihtoehto verenpaineen vuorokausirekisteröinnille

Sen sijaan kajoamattomasti arvioidun sentraalisen verenkierron paineen mittaus ei näyttänyt tuovan lisähyötyä diagnosointiin.

Ajassa
Lääkekorvaukset ylittivät 1,5 miljardia euroa

Kelan maksamat lääkekorvaukset kasvoivat viime vuonna 91 miljoonaa euroa.

Ajassa
Biopankkien toimintaa yhtenäistetään

Biopankkilain uudistuksessa sovitettiin yhteen biopankkilainsäädännön ohjausryhmän tunnistamat muutostarpeet ja EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämät muutokset.

Ajassa
Klamydia, tippuri ja kuppa leviävät

Seksitautien määrä lisääntyi selvästi vuonna 2019.

Ajassa
Aloittaako HUS kohdunsiirrot?

HUS suunnittelee pilottitutkimuksen aloittamista ja kohdunsiirtoryhmän perustamista.