Keskustelua

Nettiterapiat vähentävät sairauspoissaoloja 

Lääkärilehden verkkouutinen antoi harhaanjohtavan kuvan pohjana käytetyn meta-analyysin tuloksista. Nettiterapiat vähentävät sairauspoissaoloja yhtä tehokkaasti kuin tavanomainen hoito.

Suoma SaarniVille RitolaEero-Matti GummerusJan-Henry Stenberg

Adobe Stock

Lääkärilehden verkkosivuilla oli 23.3.2022 uutinen otsikolla Nettiterapiat eivät vähennä poissaoloja (1).

Artikkeli antoi valitettavasti harhaanjohtavan kuvan pohjana käytetyn meta-analyysin tuloksista. Oikea otsikointi olisi ollut: Nettiterapiat vähentävät sairauspoissaoloja yhtä tehokkaasti kuin tavanomainen hoito.

Meta-analyysiin sisällytetyistä 11 tutkimuksesta moni vertasi nettiterapioita tavanomaiseen hoitoon tai toiseen vaikuttavaksi oletettuun interventioon (2). Vain yhdessä sairauspoissaolot olivat ensisijainen tulosmuuttuja, minkä kirjoittajat selkeästi raportoivatkin (3).

Muut selvittivät ensisijaisesti nettiterapian vaikuttavuutta – yleensä kohdeoireeseen – ja useissa mukana oli kustannusvaikuttavuusanalyysi. Nettiterapiat osoittautuivat varsin kustannusvaikuttaviksi (4,5,6). Yksi meta-analyysin sisällytetty tutkimus (7) oli meta-analyysi useasta tutkimuksesta.

Lue myös

Lääkärilehden jutussa referoidussa alkuperäisessä meta-analyysin tuloksissa nettiterapioiden ja vertailuhoitojen vaikutukset sairauspoissaoloihin eivät eronneet toisistaan (2). 

Tarve laadukkaille rekisteripohjaisille tutkimuksille nettiterapioiden vaikutuksesta sairauspoissaoloihin on ilmeinen.

Kun tuloksia sovelletaan Suomeen, valikoimassa on usein vain harvajaksoisia keskustelukäyntejä ja lääkehoitoa. Tässäkin tilanteessa nettiterapia on erinomainen väline työterveyden käyttöön potilaille, jotka ovat siihen motivoituneet. Tuore tutkimus osoittaa, että työterveyden asiakkaat hyötyvät nettiterapiasta keskimääräistä paremmin (8).

Nopea hoitoon pääsy matalalla kynnyksellä, hyvä saatavuus koko maassa sekä oikean terapeutin taustatuki ovat nettiterapian etuja. Oleellista onnistumiselle on myös se, että lääkäri ja potilas yhdessä pohtivat, mikä on potilaalle sopiva ja riittävän intensiivinen hoitomuoto.

Kirjoittajat

Suoma Saarni ylilääkäri

Ville Ritola psykologi

Eero-Matti Gummerus kehittämispäällikkö, psykologi

Jan-Henry Stenberg linjajohtaja HUS aivokeskus, it-psykiatrian ja psykososiaalisten hoitojen linja


Kirjallisuutta
1
2Udd-Granat et al., (2022). Internet-delivered cognitive behavioral therapy (iCBT) for common mental disorders and subsequent sickness absence: A systematic review and meta-analysis. Scandinavian Journal of Public Health, 14034948221075016. https://doi.org/10.1177/14034948221075016
2
3Beiwinkel, T. et al., (2017). Effectiveness of a Web-Based Intervention in Reducing Depression and Sickness Absence: Randomized Controlled Trial. Journal of Medical Internet Research, 19(6), e213. https://doi.org/10.2196/jmir.6546
3
4Kraepelien, M. et al., (2018). Cost-effectiveness of internet-based cognitive–behavioural therapy and physical exercise for depression. BJPsych Open, 4(4), 265–273. https://doi.org/10.1192/bjo.2018.38
4
5Lindsäter, E. et al., (2019). Cost-Effectiveness of Therapist-Guided Internet-Based Cognitive Behavioral Therapy for Stress-Related Disorders: Secondary Analysis of a Randomized Controlled Trial. Journal of Medical Internet Research, 21(9), e14675. https://doi.org/10.2196/14675
5
6Thiart, H. et al., (2016). Internet-Based Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia: A Health Economic Evaluation. Sleep, 39(10), 1769–1778. https://doi.org/10.5665/sleep.6152
6
8Ritola, V. et al. (2022). Internet-Delivered Cognitive Behavioral Therapy for Generalized Anxiety Disorder in Nationwide Routine Care: Effectiveness Study. Journal of Medical Internet Research, 24(3), e29384. https://doi.org/10.2196/29384
7
https://www.laakarilehti.fi/tieteessa/nettiterapiat-eivat-vahenna-sairauspoissaoloja/?public=5d3dbbc1bd91133f37205ceedc3b7c20
8
Ebert, D. et al., (2016). Does Internet-based guided-self-help for depression cause harm? An individual participant data meta-analysis on deterioration rates and its moderators in randomized controlled trials. Psychological Medicine, 46(13), 2679–2693. https://doi.org/10.1017/S0033291716001562
Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030