Terveydenhuolto

Aivot tarvitsevat lisää yhteisöllisyyttä, unta ja aivoergonomisia ympäristöjä

Aivoterveysohjelma painottaa aivoille hyvää tekeviä asioita.

Anne Seppänen
Adobe/AOP

Jos aivojen toiminta huomioitaisiin yhteiskunnassa paremmin, loppuun palaminen ja keskittymättömyys vähenisivät ja yleinen terveys ja hyvinvointi lisääntyisivät.

Monitieteellinen asiantuntijaryhmä on määritellyt keskeisimmät tavoitteet kaikkien Suomessa asuvien aivoterveyden edistämiselle. Aivoterveysohjelma on ainutlaatuinen maailmassa, sillä siinä painotetaan ensimmäistä kertaa suojaavia tekijöitä eli aivoille hyvää tekeviä asioita.

Aivoliiton koordinoimana ohjelman tavoitteita työsti yhteensä noin 50 eri tieteenalaa edustavaa asiantuntijaa.

– Aivoterveys tarkoittaa paljon muutakin kuin aivosairauksien poissaoloa, sillä aivot vaikuttavat kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Ehkä on yllättävääkin, kuinka paljon positiivisen sosiaalisen kanssakäymisen ja yhteenkuuluvuuden kautta voidaan edistää jokaisen aivoterveyttä, kertoo ohjelman valmistelussa mukana oleva neurologian erikoislääkäri Kaisa Hartikainentiedotteessa.

Aivoja ei kannata kuormittaa turhaan

Työuupumus on tällä hetkellä globaali pandemia, joka lisääntyy. Siksi on tärkeää huomioida aivojen tiedonkäsittelytoimintojen luonne ja rajat. Kun huolehditaan, etteivät aivot kuormitu turhaan ja yli voimavarojen, uupumista pystytään vähentämään.

Lue myös

Aivoergonomia tarkoittaa, että vältetään aivojen turhaa kuormitusta. Työpaikalla se voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että vältetään turhaa tai huonosti esitettyä tietoa.

Myös lapset ja ikääntyvät tarvitsevat aivojen toiminnot huomioon ottavia ympäristöjä.

– Haluamme muistuttaa poliittisten ja muiden päätöksentekijöiden roolista esimerkiksi siinä, että toimintaympäristömme, siis muutkin kuin työyhteisöt, ovat aivoergonomisia, huomauttaa Aivoliiton toiminnanjohtaja Mika Pyykkö tiedotteessa.

Aivoterveysohjelman toimeenpanokausi on 2023–2029. Vuonna 2023 toimeenpano keskittyy aivoterveyteen liittyvän koulutuksen tarjoamiseen esimerkiksi sote- ja koulutussektorien sekä organisaatioiden henkilöstöhallinnon ammattilaisille.

Kirjoittaja

Anne Seppänen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030