Terveydenhuolto

Arkkiatri ja Lääkäriliitto vetoavat: Paperittomien terveydenhuolto turvattava

Kannanoton mukaan olisi monin tavoin vahingollista poistaa paperittomien oikeus muihin kuin kiireellisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Sari Kosonen
Adobe / AOP

Pääministeri Orpon hallitus on kiireisellä aikataululla poistamassa paperittomilta oikeuden muihin kuin kiireellisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Arkkiatri Risto Pelkonen ja Lääkäriliitto toteavat yhteisessä kannanotossaan pitävänsä tätä monella tapaa hyvin ongelmallisena ja vahingollisena.

Lääkärin etiikan mukaan lääkärin tulee hoitaa potilaita yhteiskunnallisesta asemasta riippumatta. Oikeuksien kaventamien olisi ristiriidassa tämän periaatteen kanssa. Kyse on erittäin haavoittuvasta ryhmästä, joka on muuta väestöä heikommassa asemassa ilman tätäkin esitettyä oikeuksien heikennystä. 

Hallituksen suunnitelma on täydellisessä ristiriidassa myös sen kanssa, että se on itse ilmoittanut työskentelevänsä määrätietoisesti yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämiseksi yhteiskunnassa, ja antavansa tätä koskevan tiedonannon eduskunnalle syyskuussa. Tämä oikeuksien heikennys ei edistäisi yhdenvertaisuutta, vaan päinvastoin vähentäisi sitä. Se on myös selkeässä ristiriidassa perustuslain kanssa. Perustuslain mukaan julkisen vallan on turvattava riittävät palvelut jokaiselle. 

Lue myös

Prosessi on hallinnollisestikin erikoinen, kannanotossa todetaan. Uusi paperittomien välttämättömiä terveyspalveluita koskeva lainsäädäntö tuli voimaan vasta tammikuussa. Tästä mallista tulisi arkkiatrin ja liiton mukaan kerätä kokemuksia vähintään parin vuoden ajalta ennen kuin tehdään päätöksiä sen jatkokehittämisestä.

Paperittomien välttämättömien terveyspalveluiden turvaaminen ei ole myöskään resurssikysymys. Merkityksellisiä taloudellisia säästöjä paperittomien oikeuksien kaventamisella ei saataisi.

Arkkiatri ja Lääkäriliitto vetoavat hallitukseen, että se vielä vakavasti harkitsisi asiaa. Ristiriita lainsäädännön ja lääkärin etiikan välillä on lääkärikunnan kannalta kestämätön tilanne, johon ei ole syytä mennä tarkoituksellisesti ja ideologisista syistä.

Kirjoittaja

Sari Kosonen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030