Terveydenhuolto

Asiantuntijat: Nuorten itsemurha-aaltoa ei ole

Vääränlaisen uutisoinnin on osoitettu lisäävän itsemurhia, siksi median on muistettava vastuunsa.

Anne Seppänen
Adobe

Media tuntuu ajoittain unohtavan itse laatimansa ohjeet siitä, miten itsemurhia tulisi käsitellä vastuullisesti uutistyössä, harmittelevat THL:n tutkimusprofessori Timo Partonen ja sosiaalipsykiatrian professori Sami Pirkola Tampereen yliopistosta.

Asiaan olisi syytä kiinnittää jatkuvasti huomiota, sillä laaja kansainvälinen tutkimusnäyttö osoittaa, että sillä miten itsemurhista uutisoidaan, on vaikutusta itsemurhakuolleisuuteen.

– Uutisia lukevat ja kuuntelevat myös ihmiset, joilla on itsemurha-ajatuksia. He saattavat etsiä esimerkkejä, Partonen varoittaa.

Viime aikoina on suomalaista mediaa seuraamalla saattanut saada käsityksen, että Suomessa on käynnissä nuorten itsemurha-aalto ja että apua on vaikea saada.

Timo Partonen

Partonen ja Pirkola tähdentävät, että tämä ei pidä paikkaansa.

Itsemurhien määrä on puolittunut vuodesta 1990, nuorten itsemurha-aaltoa ei ole, ja Suomen itsemurhakuolleisuus on EU:n keskitasoa. Apuakin saa. Useimmat apua hakevat saavat tarvitsemansa hoidon, vaikka palveluiden kriisi onkin tosiasia.

Tällainen uutisointi voi kuitenkin pahimmillaan altistaa itsemurhille.

Medialla on selkeät, sen itse laatimat ohjeet , miten itsemurhia tulisi käsitellä vastuullisesti uutistyössä. Yleisesti ottaen jo itsemurhasta kertomista tulisi harkita tarkoin. Itsemurha ei kuitenkaan ole tabu.

Tutkimusnäyttöä on paljon

Partonen nostaa esille esimerkin Itävallasta. Maan yleisradioyhtiö näytti ohjelman, jossa kerrottiin veturinkuljettajien kärsimyksestä heidän joutuessaan kohtaamaan tilanteita, joissa ihminen teki itsemurhan jättäytymällä junan alle. Ohjelman jälkeen näin tehdyt itsemurhat lisääntyivät.

– Siinä näytettiin esimerkki, että tällä tavalla itsemurhaan voi kuolla. Etenkin nuoret ja masentuneet henkilöt ovat hyvin alttiita jäljittelylle, Partonen sanoo.

Jopa pelkkä valokuva tietystä asemarakennuksesta junaradalla tehdyistä itsemurhista kertovaa juttua kuvittamassa voi olla haitallinen.

– Maailmalla on tehty aiheesta kymmenittäin tutkimuksia. On havaittu, että kun kerrotaan yksityiskohtia ja julkisuus on suurta, etenkin julkisuuden henkilöiden kohdalla, seurauksena on enemmän itsemurhakuolemia, joissa tekotapaa on jäljitelty, Partonen kertoo.

Eikö palveluiden kriisistä saisi puhua?

Mutta entä jos apua ei saa? Se on yleisesti merkittävä asia, josta pitää pystyä keskustelemaan.

Aihe vaatii kuitenkin tasapainottelua silloin, kun se liitetään itsemurhiin.

Viime vuodelta muistetaan ainakin kaksi mediassa käsiteltyä julkisuuden henkilön itsemurhakuolemaa. Molempien yhteydessä tuotiin esille, ettei henkilö ollut saanut apua, vaikka haki sitä. Partonen kuitenkin muistuttaa, että valtaosa tarvitsijoista saa apua, eikä päädy itsemurhaan.

– Tällainen uutisointi ei auta ketään. Uutisissa pitäisi olla tieto, mistä apua saa ja että sitä kannattaa hakea, Partonen sanoo.

Pirkola muistuttaa, että itsemurhiin johtaneet tilanteet ovat monimutkaisia. Yksittäinen esiin nostettu syy ei todellisuudessa riitä selittämään pitkään kestänyttä prosessia.

Sami Pirkola

– Pitäisi pyrkiä neutraaliin ja rauhoittavaan uutisointiin ja välttää tunteenomaisuutta. Vaikka meneillään on palveluiden kriisi, pelottelu-uutisten nostaminen mediaan ei ole oikea tapa korjata sitä, Pirkola sanoo.

Uutisointi voi tuoda oikeutusta

Jäljittelyriskin voi aiheuttaa, jos uutisoinnissa korostetaan, että esimerkiksi jollain paikkakunnalla on paljon itsemurhatapauksia, ja että tilanne on kriisiytymässä.

Itsemurha-ajatuksia mielessään pyörittelevä voi ruveta ajattelemaan, ettei apua kannata edes yrittää hakea, tai hän saada uutisoinnista ajatuksilleen oikeutusta.

– Median tulee kiinnittää huomiota epäkohtiin, mutta jos käytetään lisämausteena tunteisiin vetoamista, oli kyse sitten kauhistelusta tai jonkinlaisesta uhriutumisnarratiivista, ollaan harmaalla alueella, Pirkola toteaa.

Partonen näkee, että media voi tehdä asialle paljonkin hyvää, mutta silloin pitää tuoda selvästi esille, mistä apua saa. Hyvää uutisointia ovat myös jutut, joissa joku apua saanut ja toipunut kertoo tarinansa.

Kirjoittaja

Anne Seppänen


Faktat

Apua on saatavissa

Itsetuhoisiin ajatuksiin on saatavissa apua.

Hengenvaarallisessa tilanteessa soita 112.

Apua voi hakea myös päivystyksistä. Päivystysapunumero on 116117.

Tietoja eri tahoista, joista saa apua puhelimitse, löytyy näistä verkko-osoitteista:

https://thl.fi/ajankohtaista/kampanjat/oikeus-apuun

https://www.oph.fi/fi/oppimateriaali/kouluikaisten-terveyden-polku/henkinen-ja-sosiaalinen-hyvinvointi/auttajatahoja

https://paihdelinkki.fi/mista-apua/auttavat-puhelimet/

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030