Terveydenhuolto

Avi otti Taysin Acutan valvontaan

Potilasturvallisuudesta tehty useita ilmoituksia.

Maria Nummela
Adobe/AOP

Aluehallintovirasto on ottanut ruuhkautuneen Taysin Päivystys Acutan toiminnan valvontaansa. Päätös on tehty potilasturvallisuusilmoitusten perusteella.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastoon on tullut huhtikuusta 2022 lähtien yli 160 päivystystoimintaa koskevaa hoitohenkilökunnan tekemää ilmoitusta potilasturvallisuuden vaarantumisesta.

Näistä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin Acutan toimintaa koskevia ilmoituksia on noin 120.

Pääosa ilmoituksista on koskenut työvuoroista puuttuvia työntekijöitä.

Aluehallintovirasto on ottanut asian ilmoitusten perusteella oma-aloitteisesti selvitettäväkseen.

Lue myös

Aluehallintovirasto selvittää valvonnoissa hoitohenkilöstön riittävyyttä sekä laadukkaan hoidon ja potilasturvallisuuden toteutumista päivystysyksikössä tarpeelliseksi katsomillaan toimenpiteillä. Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä on pyydetty selvityksiä, ja avi on suorittanut tarkastuskäynnin Taysin Päivystys Acutaan 12.10.2022.

Valvonnalla pyritään ohjaamaan sen kohteena olevaa organisaatiota löytämään ratkaisuja, joiden avulla palvelut voidaan järjestää lain edellyttämällä tavalla. Potilasturvallisuuden varmistaminen on terveydenhuollon palvelujen järjestämisessä ensisijalla.

Acutan valvonta on kesken ja tulee jatkumaan hyvinvointialueiden käynnistäessä toimintansa vuoden 2023 alussa.

Kirjoittaja

Maria Nummela

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030