Terveydenhuolto

Diabetesliitto pettyi hallituksen esitykseen

Biologisten lääkkeiden apteekkivaihdon pelätään johtavan vaaratilanteisiin.

Maria Nummela
Adobe/AOP
´

Hallituksen esitys lääkelain ja sairausvakuutulain muuttamisesta ei miellytä Diabetesliittoa. Lääkärilehti uutisoi esityksestä viime viikolla.

Diabetesliitto on jo aiemmin arvostellut hallituksen esityksen luonnosta ja esittänyt insuliinien jättämistä pois ensi vaiheen apteekkivaihdosta.

Hallituksen esitystä on muokattu alkuperäisestä. Aiemmin suunnitellun kolmen kuukauden vaihtovälin sijaan hallitus esittää biologisille lääkkeille kuuden kuukauden vaihtoväliä. Apteekkivaihto koskisi kaikkia biologisia lääkkeitä.

Insuliinien apteekkivaihto toteutettaisiin kuitenkin vaiheittain. Lakimuutosten voimaantullessa vuoden 2024 alussa vaihdon piiriin otettaisiin vain pitkävaikutteisiin insuliineihin kuuluva glargiini-insuliini, ja vaihtoa lisättäisiin lopulta muihin insuliinivalmisteisiin siten, että kaikki lyhyt- ja pitkävaikutteiset insuliinit olisivat vaihdon piirissa vuonna 2026.

Glarginiini on yleisimmin käytetty pitkävaikutteisen insuliini. Kolmen kuukauden tarpeeseen lääkepakkausten hintaero on tällä hetkellä hieman yli 50 senttiä.

Lue myös

Insuliinien erityisluonne on lakiesityksen valmistelussa selkeästi tunnistettu, mitä Diabetesliitto pitää hyvänä. Muutokset esitykseen ovat silti riittämättömiä, eikä potilasturvallisuuden vaarantumisen uhka poistu vaiheittaisen insuliinien apteekkivaihdon myötä. Pelkona on pitkä- ja lyhytvaikutteisen insuliinivalmisteen sekaantuminen, josta aiheutuu välitön vaaratilanne.

Lääkärin oikeus kieltää valmisteen vaihto lääketieteellisistä ja hoidollisista syistä säilyisi, mitä Diabetesliitto pitää ehdottoman tärkeänä. Mikäli potilas apteekissa asioidessaan kieltäisi vaihdon toiseen valmisteeseen ilman lääkärin vaihtokieltoa, maksaisi hän hintaeron edullisempaan vaihtokelpoiseksi katsottuun valmisteeseen nähden itse.

Insuliinia ja insuliinijohdoksia käyttäviä henkilöitä oli vuonna 2021 Kelan lääketoimitustilastojen mukaan 130 108.

Kirjoittaja

Maria Nummela

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030