Terveydenhuolto

Erikoislääkäriyhdistys huolissaan erikoissairaanhoidon toimintakyvystä

Yhdistyksen valtuuskunta vaatii kannanotossaan, että toimintakyky on palautettava koko maassa.

Anne Seppänen
Jussi Helttunen

Suomen Erikoislääkäriyhdistys on vakavasti huolissaan erikoissairaanhoidon toimintakyvystä.

Yhdistyksen valtuuskunta on tehnyt asiasta kannanoton , jossa se vaatii että erikoissairaanhoidon toimintakyky on palautettava koko maassa.

Kannanotossa todetaan, että julkisen erikoissairaanhoidon toimintakyky on laskenut huolestuttavasti. Osin erikoislääkäripulan vuoksi toimintaa on jouduttu vähentämään ja potilasjonot ovat kasvaneet.

Sairaalat joutuvat turvaamaan lakisääteisiä toimintojaan ostopalveluilla. Yksityisen sektorin tarjoamat paremmat työn tekemisen ehdot johtavat pahimmillaan jopa joukkopakoon erikoissairaanhoidosta.

Työrauha ammattilaisille

Erikoislääkäriyhdistys vaatii työrauhaa ammattilaisille ja listaa joukon tarpeellisia toimenpiteitä.

Yhdistyksen näkemyksen mukaan sairaaloiden pito- ja vetovoimaa on vahvistettava varmistamalla erikoislääkäreille motivoivat työolosuhteet ja mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä. Virkamäärän on vastattava vaadittua työmäärää.

Tarpeetonta byrokratiaa tulee purkaa esimerkiksi arvioimalla kriittisesti lukuisten lääkärintodistusten tarvetta ja lisäämällä tukihenkilöstöä.

Erikoislääkärikoulutuksessa tulee olla riittävästi kouluttajia ja aikaa, sillä tämän päivän erikoislääkärit kouluttavat työnsä jatkajat.

Sairaaloiden ja päivystyspisteiden määrä on vakiinnutettava. Epävarmuus sairaaloiden tulevaisuudesta karkottaa lääkäreitä ja hoitohenkilöstöä, joka heikentää toimintaa.

Henkilöstön, tilojen, vuodeosastopaikkojen ja leikkaussalikapasiteetin tulee vastata todellista tarvetta.

Etäisyyksiä päivystyksiin ei pidä kasvattaa. Potilaiden pitkät siirtomatkat sitovat arvokasta ensihoidon resurssia ja vaarantavat potilasturvallisuuden.

Lääkärijohtajien päätösvallan ja vastuun pitää kulkea käsi kädessä.

Kirjoittaja

Anne Seppänen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030