Terveydenhuolto

Erikoissairaanhoitoon pääsyä valvotaan 16 hyvinvointialueella ja Husissa

Valviran mukaan osassa hyvinvointialueita tilanne on erittäin vakava, ja pitkään hoitoa odottaneiden potilaiden tilanne hyvin huolestuttava.

Hanna Kauppinen
Adobe/AOP

Valvira on aloittanut kiireettömään erikoissairaanhoitoon pääsyn valvonnan kuudellatoista hyvinvointialueella ja Hus-yhtymässä, Valvira kertoo tiedotteessaan.

Valvonnan perusteena on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen keräämät seurantatiedot, joiden perusteella kiireettömään erikoissairaanhoitoon pääsyn tilanne on jatkunut vaikeana. Kaikilla hyvinvointialueilla ja Hus-yhtymässä on potilaita, jotka ovat odottaneet hoitoa terveydenhuoltolaissa säädettyjä enimmäisaikoja pidempään.

Valviran mukaan osassa hyvinvointialueita tilanne on erittäin vakava, ja pitkään hoitoa odottaneiden potilaiden tilanne hyvin huolestuttava.

Valvonnan perusteena on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen keräämät

Lue myös

Selvityspyynnön ovat siis saaneet Hus-yhtymä sekä Etelä-Pohjanmaan, Etelä-Savon, Kainuun, Kanta-Hämeen, Keski-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Kymenlaakson, Lapin, Pirkanmaan, Pohjanmaan, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan, Pohjois-Savon, Päijät-Hämeen, Satakunnan ja Varsinais-Suomen hyvinvointialueet.

Näiden tulee toimittaa Valviralle kattavat selvitykset ja seurantatiedot hoitoon pääsyn elokuun lopun tilanteesta 22. syyskuuta mennessä.

Kirjoittaja

Hanna Kauppinen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030