Terveydenhuolto

Esitys: Ulkomailla saadun kiireettömän hoidon korvaukset nousevat

Korvausmallia halutaan muuttaa rajat ylittävässä terveydenhuollossa.

Anne Seppänen

Adobe/AOP

Jos hallituksen esitys muutoksista rajat ylittävästä terveydenhuollosta annettuun lakiin menee läpi, korvaukset EU- tai ETA-valtioissa, Sveitsissä tai Britanniassa annetusta kiireettömästä hoidosta nousevat merkittävästi.

Nykyisen lain mukaan potilas on oikeutettu saamaan sairausvakuutuslain mukaisen Kela-korvauksen hoito-, lääke- ja matkakustannuksista, kun hän hakeutuu potilasdirektiivin sääntöjen nojalla kiireettömään hoitoon EU- tai ETA-valtioon tai Sveitsiin. Äkillisissä sairastumisissa tai ennakkoluvalla hoitoa saanut potilas on oikeutettu saamaan korvauksen, joka määräytyy oman kotikunnan vastaavan hoidon kustannuksen ja asiakasmaksun mukaan.

Jatkossa korvausmalli olisi lähes samanlainen sekä hoitoon hakeutumisessa että äkillisessä sairastumisessa tai ennakkoluvalla saadussa hoidossa.

Lue myös

Korvauksia kotimaan kustannusten mukaisesti

Kustannukset korvattaisiin enintään siihen määrään saakka, joka vastaisi kotimaassa hoidosta aiheutuneita kustannuksia. Korvaus ei voisi kuitenkaan ylittää henkilön terveyspalvelusta tosiasiallisesti maksamaa kustannusta. Henkilön maksettavaksi jäisi aina samasta tai vastaavasta hoidosta potilaalta Suomessa perittävä asiakasmaksu. Matkakustannukset ja lääkkeet korvattaisiin jatkossakin sairausvakuutuslain nojalla. 

Korvausten saaminen edellyttäisi, että hoidon on arvoitu olevan henkilölle lääketieteellisesti tai hammaslääketieteellisesti tarpeellinen. Lisäksi palvelun pitäisi kuulua terveydenhuollon palveluvalikoimaan Suomessa. Kiireettömään hoitoon hakeutumisessa henkilöllä pitäisi olla myös lähete, jos häneltä lain mukaan vaadittaisiin sellainen julkisessa terveydenhuollossa Suomessa.

Korvaus koskisi palveluita, joita henkilölle olisi muutenkin kansallisen lain mukaan järjestettävä.

Kirjoittajat

Anne Seppänen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030