Terveydenhuolto

Etätyö ei sovi opiskelijalle, yrittäjänä voi toimia vasta laillistettu lääkäri

Lääkäriliiton hallitus linjasi kandien etätyöstä ja vastavalmistuneiden yrittäjyydestä.

Anne Seppänen
Adobe/AOP

Etävastaanotto ilman senioritukea ei sovellu lääkärin sijaisena toimiville lääketieteen opiskelijoille, todetaan Lääkäriliiton hallituksen juuri tarkistamassa etälääketieteen suosituksessa.

Suosituksessa linjataan, että itsenäinen etävastaanottotoiminta edellyttää riittävää osaamista ja valmistumisen jälkeistä työkokemusta.

Kuitenkin jos tosiasiallinen seniorituki voidaan taata ja potilas on mahdollista kutsua vastaanotolle matalalla kynnyksellä, voi kandidaattikin pitää etävastaanottoa. Kandidaattien työn ei kuitenkaan tule koostua yksinomaan etätoiminnasta, todetaan suosituksessa.

Opiskelija ei voi olla yrittäjä

Yrittäjyys taas ei ole missään olosuhteissa mahdollista lääketieteen opiskelijalle. Monia se kuitenkin kiinnostaa.

– Lääketieteen kandidaatit kyselevät usein kanditilaisuuksissa siitä, eikö kandi voisi tehdä töitä myös yrittäjänä, kertoo Lääkäriliiton lakimies Kati Lehtonen .

Opiskelija voi työskennellä yksityissektorilla työsuhteessa, jossa työn johto valvonta on järjestetty.

– Itsenäisenä yrittäjänä toimiminen vaatii sen, että lääkäri on perustutkinnon suorittanut laillistettu lääkäri, Lehtonen kertoo.

Monipuolinen työkokemus auttaa yrittäjälääkäriä

Myös valmistuneen lääkärin siirtymisessä yksityissektorille on monta tärkeää näkökohtaa, jotka pitää ottaa huomioon. Niitä koskien Lääkäriliiton hallitus on juuri hyväksynyt suosituksen vastavalmistuneen lääkärin siirtymisestä yksityissektorille.

Kaikki lääkärin peruskoulutuksen suorittaneet voivat laillistuksen saatuaan ryhtyä ammatinharjoittajiksi tai muutoin yrittäjäksi. Suosituksessa kuitenkin korostetaan sitä, että lääkärin olisi hyvä hankkia monipuolisesti kokemusta työsuhteessa ennen itsenäiseksi yrittäjäksi ryhtymistä.

Lue myös

Yrittäjälääkäri on terveyspalveluiden tuottaja, joka tuottaa palvelut itsenäisesti suoraan potilaalle. Hän vastaa yksin antamastaan hoidosta, eikä hänellä ole suoraa esimiehen tukea tai konsultaatiomahdollisuutta.

Yrittäjä vastaa kaikesta itse

Jatkuvan kouluttautumisen vaatimus koskee yrittäjälääkäriäkin. Hänen on itse huolehdittava ja kustannettava riittävä koulutus sekä varattava siihen aikaa. Yleisesti täydennyskoulutusta suositellaan 7–10 päivää vuodessa.

Yrittäjäksi ryhtymistä suunnitellessaan lääkärin on tärkeä perehtyä yrittäjälääkärin oikeuksiin, velvoitteisiin, vastuisiin, työttömyysturvaan ja yrittäjäeläkkeeseen.

Yrittäjänä toimiva lääkäri on omien potilaidensa osalta rekisterinpitäjä ja velvollinen huolehtimaan potilasasiakirjojen laatimisesta ja säilyttämisestä. Lääkäriasemalla toimittaessa näistä asioista sovitaan aseman kanssa kirjallisella vastaanottosopimuksella, jossa määritetään muutoinkin yhteistoiminnan ehdot.

Kirjoittaja

Anne Seppänen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030