Terveydenhuolto

EU pyrkii vastaamaan terveysuhkiin entistä tehokkaammin 

Euroopan parlamentti on hyväksynyt uudet toimet, joilla vahvistetaan valmiuksia hillitä tartuntatautien leviämistä.

Sari Kosonen
Adobe/AOP
Euroopan parlamentti hyväksyi toimenpiteet, joiden avulla EU voi paremmin ennakoida vakavia rajatylittäviä terveysuhkia.

Mepit hyväksyivät Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskuksen toimivallan laajentamisen. Uuden lain tarkoituksena on lujittaa EU:n valmiuksia ehkäistä ja hillitä tartuntatautien leviämistä sekä varautua niihin.

EU:n tautikeskus tekee yhteistyötä Euroopan komission, kansallisten viranomaisten, EU:n elinten ja kansainvälisten organisaatioiden kanssa. Lakimuutoksen tarkoitus on varmistaa, että yhteistyö on johdonmukaisia ja loogista. Jotta terveysdataa saadaan kerättyä nopeasti ja vertailtavassa muodossa, tautikeskus koordinoi datankeruumenettelyjen standardointia, datan validointia, analysoimista ja levittämistä unionin tasolla.

Lue myös

Lisäksi keskus seuraa, onko EU-maiden terveydenhuoltojärjestelmillä valmiudet havaita ja ehkäistä tartuntatautiepidemioita, vastata niihin ja toipua niistä. Lisäksi se antaa tieteeseen perustuvia suosituksia.

Parlamentti hyväksyi myös toimenpiteet, joiden avulla EU voi paremmin ennakoida vakavia rajatylittäviä terveysuhkia ja reagoida niihin. Uusiin sääntöihin sisältyy ennaltaehkäisy-, valmius- ja reagointisuunnittelun parantaminen EU:n ja jäsenmaiden tasolla. 

Kirjoittaja

Sari Kosonen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030