Terveydenhuolto

Eutanasialain säätämisestä kansalaisaloite

Lääkäriliitto käsittelee omaa kantaansa keväällä.

Sari Kosonen
Adobe / AOP

Uusi eutanasiaa koskeva kansalaisaloite julkistettiin torstaina 2. marraskuuta. Päivä on myös kansainvälinen hyvän kuoleman päivä.

Kansalaisaloitteessa esitetään, että eduskunta päättää antaa hallitukselle tehtäväksi ryhtyä lainvalmistelutoimenpiteisiin eutanasiaa sekä lääkäriavusteista lääkkeellistä kuolemaa koskevan lain säätämiseksi sekä eutanasian ja avustetun kuoleman laillistamiseksi Suomessa.

Kansalaisaloite etenee eduskunnan käsiteltäväksi, jos se on kerännyt vähintään 50 000 kannatusilmoitusta kuuden kuukauden kuluessa.

Edellisen kerran eutanasian laillistamista esittävä kansalaisaloite avattiin Kansalaisaloite.fi verkkopalveluun marraskuussa 2016. Se keräsi yli 60 000 nimeä ja eteni eduskunnan käsittelyyn.

Eduskunta hylkäsi aloitteen ja asetti sosiaali- ja terveysministeriön työryhmän selvittelemään elämän loppuvaiheen hoitoa ja eutanasiaa koskevia sääntelytarpeita. Työryhmä teki ehdotuksen lainsäädännön muutoksiksi koskien saattohoitoa, mutta ei päässyt yksimielisyyteen eutanasiaa koskevasta lainsäädäntötarpeesta.

Tulossa kyselytutkimus lääkäreille

Eutanasia tai lääkäriavusteinen itsemurha on sallittu kymmenessä maassa. Ne ovat Hollanti, Belgia, Luxemburg, Sveitsi, Espanja, Portugali, Kanada, Kolumbia, Uruguay ja Uusi-Seelanti. Australiassa ja Yhdysvalloissa eutanasia on sallittu joissakin osavaltioissa.

Lue myös

Lääkäriliiton valtuuskunta käsitteli toukokuussa 2022 aloitteen pohjalta, tulisiko liiton kanta eutanasiaan muuttaa kielteisestä neutraaliksi. Valtuuskunta päätti tuolloin, että kantaa ei muuteta. Asia päätettiin käsitellä uudelleen kevätkokouksessa 2024 huolellisesti valmistellun suunnitelman pohjalta.

Lääkäriliitto ja Tampereen yliopisto toteuttavat kyselytutkimuksen lääkärien eutanasiaa ja lääkäriavusteista itsemurhaa koskevista mielipiteistä marraskuussa.

Tiedonkeruu käynnistyy ensi viikolla. Tutkimuksen kohdejoukkona ovat kaikki liiton jäsenet.

Kirjoittaja

Sari Kosonen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030