Terveydenhuolto

Helsinki ei ole hyvinvointialue, mutta uusi sote vaikuttaa silti

Suhde Husiin on Juha Jolkkosen mukaan uudenlainen.

Minna Pihlava
Pertti Nisonen
Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen toimialajohtaja Juha Jolkkonen

Helsingille jäi sote-uudistuksessa vastuu sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista, mutta muutoksia tapahtuu pääkaupungissakin.

Palveluketjuja ja palveluverkkoa uudistetaan. Suhde Husiin on uudenlainen. Sotesta tuli sotepe, kun pelastustoimi on nyt saman katon alla kuten hyvinvointialueillakin. Sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelujen rahoitus tulee valtiolta.

Moni muutos on hallinnollinen, eikä vaikuta välittömästi arjen työhön lääkärin vastaanotolla.

Hus-kuntayhtymä on purettu ja tilalla on Hus-yhtymä. Hus ei enää lähetä laskuja kuntalaisten käynneistä, vaan rahoitus tulee raamibudjetin pohjalta Helsingiltä ja Uudenmaan neljältä hyvinvointialueelta, jotka nyt käyttävät ylintä päätösvaltaa Husissa 24 kunnan sijaan.

– Nyt on selkeämmin vain viisi omistajaa. Kumppanuus Husin kanssa on tässä suhteessa voimistunut ja parantunut, sanoo Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen toimialajohtaja Juha Jolkkonen.

Vuoropuhelu on tiivistynyt. Husin ja viiden alueen johto tapaa vähintään kerran kuussa. Alueiden johdolla, aluehallitusten puheenjohtajilla ja Helsingin sotepe-lautakunnan puheenjohtajalla on puhe- ja läsnäolo-oikeus Husin yhtymähallituksen kokouksessa.

Husin valtuuston tilalla on yhtymäkokous, jossa viiden omistajan edustajat tuovat pöytään aluehallitusten ja Helsingin osalta kaupunginhallituksen antamat toimiohjeet. Ääniä on omistusosuuden suhteessa.

Palveluketjujen kehittäminen on aiempaa tiiviimpää. Tätä varten on perustettu ryhmiä, joissa on mukana edustajia viideltä alueelta ja Husista. Tarkastelussa ovat työnjako, palveluverkko ja digitaaliset palvelut.

– Missä on meidän palveluja, missä Husin ja missä hyvinvointialueiden palveluja, se suunnittelu on jo tiivistynyt.

Jolkkosen mielestä uudistus tarjoaa mahdollisuuden tiiviimmälle yhteistyölle.

– Kaikilla on myös taloudellinen intressi tehdä tätä.

Arjessa muutos ei tunnu

Lääkärien pääluottamusmiehen, terveyskeskuslääkäri Jaana Puhakan mukaan lääkäreiden arjessa muutos ei juuri ole näkynyt.

Työnantaja pysyi entisenä. Puhelinnumerot, sähköpostit tai palkkatoimisto eivät muuttuneet. Helsingin sairaaloita tai poliklinikoita ei siirtynyt Husille.

Lue myös

Mikko Käkelä
Lääkäreiden pääluottamusmies Jaana Puhakka

– Ongelmat ja hyvät puolet, kaikki on pysynyt suurin piirtein ennallaan, Puhakka sanoo.

Puhakka on tänä vuonna henkilöstön edustaja johtoryhmässä. Pelastustoimen edustajien mukaantulo on näkynyt uusina näkökulmina ja kysymyksinä toimintatavoista.

– Se on virkistävää, Puhakka sanoo.

Luottamusmiestyötä hänelle ei ole tullut lisää, koska pelastustoimen lääkärit kuuluvat Husin alaisuuteen.

Se on Puhakan mukaan nyt muuttunut, että koska Helsingin asema on ainutlaatuinen, luottamusmiestyötä ei voi suoraan verrata tai esimerkkejä hakea muista isoista kaupungeista.

Välillä Helsinki tuntuu hänen mielestään unohtuvan sote-puheesta.

– Puhutaan tosi paljon hyvinvointialueista ja unohdetaan, että meillä on Helsinki, Puhakka sanoo.

Kirjoittaja

Minna Pihlava

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030