Terveydenhuolto

Helsinki päätti viimein muutosohjelmasta

Tarkasteluun otetaan erityisesti mahdolliset päällekkäisyydet Helsingin ja Husin toiminnoissa.

Tiiamari Pennanen
Adobe/AOP

Helsinki varautuu terveyskeskusmaksujen mahdolliseen käyttöönottoon osana muutosohjelmaa, mutta ei vielä ota niitä käyttöön. Kaupunki päätti sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan muutosohjelmasta ylimääräisessä kokouksessa tiistaina.

Ensimmäisessä vaiheessa ohjelmaan kootaan toimenpide-ehdotuksia noin sadan miljoonan euron sopeuttamiseksi.

Terveyskeskusmaksut otetaan käyttöön Helsinkiin vain, jos lainmuutoksella asetetaan velvoite tiettyyn maksuun. Vuoden 2024 osalta terveyskeskusmaksujen mahdollisesta käyttöönotosta päätetään erikseen talousarvion laatimisen yhteydessä.

Helsinki arvioi, että terveyskeskusmaksun käyttöönoton vaikutus olisi arviolta kahdeksan miljoonaa euroa.

Muutosohjelma päätettiin ulottaa vuoteen 2026 saakka, eli aikaa lisättiin yhdellä vuodella. Perusteluna on, että voidaan varmistaa kestävä painopisteen siirto kohti ennaltaehkäiseviä palveluita ja välttyä liian jyrkiltä sopeutustoimilta.

Lue myös

Painopistettä ennaltaehkäisyyn

Muutosohjelmassa toimialan painopistettä siirretään kevyempiin palvelumuotoihin, eli ennaltaehkäiseviin ja varhaisen tuen palveluihin, joiden saatavuutta parannetaan kaikissa palveluissa. Tämä tarkoittaa esimerkiksi digitaalisaation hyödyntämistä terveystarkastuksissa.

Lisäksi tarkastellaan palveluverkon kehittämistä ja tiloja. Terveyspalvelujen osalta laajennetaan aukioloaikoja sekä lisätään digitaalisia ja liikkuvia palveluja.

Erityistä huomiota tulee kiinnittää mahdollisiin päällekkäisyyksiin Helsingin ja Husin toiminnoissa ja niiden tarkoituksenmukaiseen purkamiseen.

Kaikilta hyvinvointialueilta, Helsingin kaupungilta ja Hus-yhtymältä edellytetään talouden sopeuttamiseen tähtäävää muutosohjelmaa.

Kirjoittaja

Tiiamari Pennanen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030