Terveydenhuolto

Helteellä jäähdytys ja flunssakautena ilmanvaihto suojelevat terveyttä

Huonekohtaiset ilmanpuhdistimet ovat tutkimuksen mukaan tehokas tapa alentaa hengitystieinfektion riskiä.

Anne Seppänen
Adobe/AOP

Rakennusten jäähdytyksellä voidaan torjua helteen terveyshaittoja ja riittävällä ilmanvaihdolla hengitystieinfektioiden riskiä.

Näitä asioita selvitettiin Aalto-yliopiston, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Filha ry:n valtioneuvostolle laatimassa tutkimuksessa . Tutkimuksessa tehtiin laskennallisia tarkasteluja helleaaltojen vaikutuksista sisälämpötilaan, sekä kenttämittauksia ja virtaussimulointeja ilmanvaihdon mitoituksen merkityksestä hengitystieinfektiota vastaan. 

Helle on vaaraksi vanhoille

Kesäajan korkeat lämpötilat ovat Suomessa terveysriski erityisesti yli 65-vuotiaille ja pitkäaikaissairaille. Rakennukset ylilämpenevät merkittävästi kuuman hellekesän aikana, mikä lisää huomattavasti ennenaikaisia kuolemia ja sairaalahoitojaksoja. Tilanteen ennakoidaan vaikeutuvan, kun ilmastonmuutos etenee.

Tutkimuksessa havaittiin, että auringonsuojakalvon asentaminen olemassa oleviin ikkunoihin oli tutkituista auringonsuojaratkaisuista kustannustehokkain. Uudiskohteissa tehokas tapa torjua ylilämpenemistä on asentaa auringonpuoleiselle julkisivulle auringonsuojaikkunat.

Ilmalämpöpumppujen asentaminen vanhusten asuntoihin ehkäisisi suuren osan helteeseen liittyvistä kuolemista ja vuodeosastohoitojaksoista. Vakavien terveyshaittojen ehkäisy edellyttää myös hoiva- ja hoitolaitosten jäähdytystä.

Lue myös

Ilmanpuhdistin vähentää hengitystieinfektioita

Huonekohtaiset ilmanpuhdistimet todettiin tehokkaaksi tavaksi alentaa hengitystieinfektion riskiä. Avotoimistossa ilmanpuhdistimilla pystyttiin merkittävästi rajoittamaan taudinaiheuttajien leviämistä, kun ne oli mitoitettu samalle ilmavirralle kuin toimiston normaali-ilmavirta (2 l/s per m2). 

Nykyiset ilmavirrat ovat opetustiloissa ja kuntosaleissa ilmanvaihdon mitoituksen näkökulmasta riittäviä hengitystieinfektioriskin hallintaan. Avotoimistossa noin 20 prosenttia pienempi henkilömäärä on sopiva epidemiatilanteessa.

Tehokkain keino ehkäistä taudinaiheuttajien leviämistä on sijoittaa sairas henkilö ilmanpoistopisteen välittömään läheisyyteen.

Kirjoittaja

Anne Seppänen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030