Terveydenhuolto

Henkilöstöpula ja hoidon koronavelka vaikeuttavat palvelujen järjestämistä

THL arvioi hyvinvointialueiden lähtötilanteen.

Anne Seppänen
Adobe/AOP

Ikääntyvä väestö, henkilöstöpula ja koronan aiheuttama hoito- ja palveluvelka vaikeuttavat sote-palvelujen järjestämistä hyvinvointialueilla, arvioi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

THL on julkaissut uudet hyvinvointialueittaiset asiantuntija-arviot. Arviointi kohdistui palvelujen järjestämiseen vuonna 2021 ja osin alkuvuoteen 2022. 

Arvioista käy ilmi, että ikääntyvän väestön kasvava sosiaali- ja terveyspalveluiden tarve, yhä vaikeampi valtakunnallinen pula ammattitaitoisesta henkilöstöstä ja koronavuosien aikana syntynyt hoito- ja palveluvelka vaikeuttavat uusien hyvinvointialueiden kykyä järjestää oikea-aikaiset sote-palvelut asukkailleen.

– Toimintansa aloittavien hyvinvointialueiden haasteet ovat olleet nähtävissä jo varsin pitkään. Ainoastaan koronapandemian voi sanoa tulleen kolme vuotta sitten yllätyksenä, toteaa THL:n arviointijohtaja Nina Knape tiedotteessa.

Henkilöstöpula tuonut ongelmia kaikkialla

Henkilöstöpulasta aiheutuvat ongelmat ovat johtaneet lähes kaikilla hyvinvointialueilla hoito- ja palveluviiveisiin sekä epätarkoituksenmukaiseen palvelujen käyttöön.

Päivystykset ovat ruuhkautuneet monin paikoin osasto- ja jatkohoitopaikkoja jonottavista potilaista. Ympärivuorokautisen hoivan paikkoja on jouduttu sulkemaan, ja pääsy kotihoitoon sekä asumispalveluihin on vaikeutunut.

Valtakunnallinen psykologi- ja psykiatripula on vaikeuttanut lasten ja nuorten mielen hyvinvoinnin ongelmiin.

Lue myös

Tilanteeseen vaikuttavat henkilöstön kiristyneet mitoitusvaatimukset muun muassa lastensuojelussa ja ikääntyneiden ympärivuorokautisessa hoivassa, sekä perusterveydenhuollon hoitotakuun vaiheittainen tiukentuminen.

Hyvinvointialueiden lähtötilanteet poikkeavat toisistaan paljon. Etenkin niillä hyvinvointialueilla, joilla palveluilla on jo aikaisemmin ollut maakunnallinen järjestäjä, on palveluketjuja kehitetty jo pitempään.

Lähivuosien haasteena on toiminnan ja talouden yhteensovittaminen.

THL arvioi vuosittain sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä valtakunnallisesti, yhteistyöalueittain ja hyvinvointialueittain. Arvioitaviin alueisiin kuuluu 21 hyvinvointialuetta, Helsingin kaupunki ja Hus-yhtymä.

Kirjoittaja

Anne Seppänen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030