Terveydenhuolto

Henkilöstöresurssit vähenivät neuvoloissa ja muissa ehkäisevissä terveyspalveluissa

Erot hyvinvointialueiden välillä ovat suuret.

Anne Seppänen
Adobe/AOP

Terveydenhoitajien ja lääkärien määrä äitiys- ja lastenneuvoloiden sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palveluissa on vähentynyt, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tiedonkeruu Suomen terveyskeskuksista.

THL on seurannut neuvoloiden, koulu- ja opiskeluterveyden terveydenhoitajien ja lääkärien määrän kehitystä ja henkilöstömitoitussuositusten toteutumista vuodesta 2004 lähtien. Henkilöstöresurssien vuosia jatkunut vahvistuminen näyttää pysähtyneen ja kehitys kääntyneen laskuun viime vuonna.

Kouluterveydenhoitajien määrä on kasvanut vuosien mittaan suhteellisen tasaisesti, mutta kasvu taittui selvästi viime vuonna. Koululääkäreitä on sen sijaan ollut koko seuranta-ajan suosituksia vähemmän. Mitoitussuositus (enintään 2100 oppilasta/lääkäri) toteutui nyt vain Pirkanmaalla.

Erot hyvinvointialueiden välillä ovat suuret. Yhdellä terveydenhoitajalla oli hoidettavanaan alueesta riippuen 376-625 oppilasta (suositus enintään 600 oppilasta) ja lääkärillä 2040-7768 oppilasta.

Myös opiskeluterveydenhuollon palveluissa alueiden väliset erot ovat suureet. Niissä oli terveydenhoitajia suositusten edellyttämä määrä alle puolessa ja lääkäreitä vain joka kymmenennessä terveyskeskuksessa.

Vajetta myös neuvoloissa

Äitiysneuvolapalveluissa oli terveydenhoitajia suositusten mukainen määrä alle puolessa terveyskeskuksista ja lastenneuvolapalveluissa yli puolessa. Neuvolalääkäreitä oli suositusten edellyttämä määrä noin joka kolmannessa terveyskeskuksessa.

Lue myös

THL:n ylilääkäri Marke Hietanen-Peltola pitää henkilöstöresurssien pitkään jatkunutta alimitoitusta lasten ja nuorten ehkäisevissä terveyspalveluissa huolestuttavana.

­– On selvää, että resurssien supistuminen vaikuttaa ehkäisevien terveyspalvelujen saatavuuteen ja laatuun. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on aina myös syrjäytymisen ehkäisyä. Nyt alueellinen yhdenvertaisuus ja tasa-arvo eivät millään lailla toteudu, hän sanoo tiedotteessa.

Tiedonkeruu lähettiin huhtikuussa 2022 kaikkiin Suomen 132 terveyskeskukseen. Vastausprosentti oli korkea 93, mikä antaa selkeän kuvan vuoden vaihteessa aloittavien hyvinvointialueiden lähtötilanteesta.

Kirjoittaja

Anne Seppänen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030