Terveydenhuolto

Hoitotakuu tiukkenee perusterveydenhuollossa

Avosairaanhoidon hoitotakuu lyhenee tänä vuonna 14 vuorokauteen, ensi vuonna seitsemään.

Minna Pihlava
Adobe/AOP

Hoitoon pääsyn enimmäisajat perusterveydenhuollossa tiukentuvat.

Ensi vaiheessa eli tämän vuoden syyskuusta alkaen hoitotakuu on perusterveydenhuollon avosairaanhoidossa 14 vuorokautta ja suun terveydenhuollossa neljä kuukautta.

Marraskuussa 2024 ajat lyhenevät perusterveydenhuollon avosairaanhoidossa seitsemään vuorokauteen ja suun terveydenhuollossa kolmeen kuukauteen.

Tällä hetkellä kiireettömän hoidon hoitotakuu on perusterveydenhuollossa kolme kuukautta ja suun terveydenhuollossa kuusi kuukautta.

Myös hoidon tarpeen arvioinnin aikarajaan tulee muutos. Syyskuun alusta lukien arvio on tehtävä saman päivän aikana, kun potilas ottaa yhteyttä toimintayksikköön, aiemman kolmen päivän sijaan.

Lue myös

Seitsemän vuorokauden enimmäisaika ei koske esimerkiksi terveysneuvontaa, terveystarkastuksia ja hoito- tai kuntoutussuunnitelman mukaisia hoitotapahtumia. Niiden aikaraja on kolme kuukautta, jos hoitosuunnitelmassa ei ole muuta määritetty.

Eduskunta hyväksyi lakimuutokset viime marraskuussa. Hallitus esitti asiaa koskevien lakien vahvistamista ja tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa lait torstaina 19. tammikuuta.

Kirjoittaja

Minna Pihlava

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030