Terveydenhuolto

Hoivakotien asukkaiden on saatava oleskella viileissä tiloissa helteelläkin

Valviran mukaan erityisesti vanhusten ja lasten potilasturvallisuus voi vaarantua kuumilla ilmoilla.

Hanna Kauppinen
Guenter Albers

Helteen aikana yhteydenpito kotihoidon henkilöstön ja asiakkaiden välillä on entistäkin tärkeämpää, Valvira muistuttaa. Hoivakodeissa kaikilla tulisi olla mahdollisuus oleskella avoimessa viileässä tilassa.

Valviran mukaan sairaaloissa, hoivakodeissa ja muissa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä sekä kotihoidossa on tärkeää tiedostaa helteistä aiheutuvat terveysriskit.

Vanhukset, pitkäaikaissairaat ja pienet lapset ovat erityisen alttiita helteen haittavaikutuksille.

Huonelämpötilojen seuranta on palveluntuottajan vastuulla

Valviran mukaan palvelutalojen, hoivakotien ja muiden vastaavien tilojen huonelämpötilan pitää olla alle 30 astetta. Huonelämpötilojen seuranta on palveluntuottajien vastuulla.

Lue myös

Sisäilman lämpötilalle on määritelty toimenpiderajat  sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa . Mahdollisuuksien mukaan on otettava huomioon myös yksilöiden tai ryhmien erityinen herkkyys. Huoneilman lämpötilaa täytyy alentaa jo ennen kuin toimenpideraja on vaarassa ylittyä. 

On myös tärkeää huomioida, että helle voi vaikuttaa lääkehoitoihin, ja lääkitykset voivat lisätä kuumuudesta aiheutuvaa terveysriskiä. Lääkkeiden säilyttämisessä on muistettava oikeat säilytyslämpötilat.

Kirjoittaja

Hanna Kauppinen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030