Terveydenhuolto

Hyvinvointialueiden omavalvonta toimii vaihtelevasti

Alueet eivät täysin pysty turvaamaan palvelujen yhdenvertaista saatavuutta ja riittävyyttä.

Sari Kosonen
Adobe

Hyvinvointialueiden omavalvonnan laadussa ja kattavuudessa on vaihtelua. Myös resurssit vaihtelevat suuresti.

Alueet eivät omavalvonnallaan täysin pysty turvaamaan palvelujen yhdenvertaista saatavuutta ja riittävyyttä. Lain mukaan hyvinvointialueet vastaavat kaikkien ostopalveluna hankkimiensa ja itse tuottamiensa palvelujen valvonnasta.

Usealla hyvinvointialueella toiminnan yhtenäistäminen on kesken, mikä on vaikeuttanut omavalvonnan toteuttamista. Myös valvontaprosessit ovat keskeneräisiä. Lisäksi vaikeutena on se, että käytössä on useita asiakas- ja potilastietojärjestelmiä.

Yhdenvertaisuuden toteutumiseksi palveluissa hyvinvointialueet suunnittelevat laajasti digi- ja etäpalveluiden hyödyntämistä ja varhaisen tuen vahvistamista. Henkilöstön saatavuuteen liittyviin haasteisiin vastaamiseksi suunnitteilla oli esimerkiksi palkkauksen kehittämistä ja ostopalvelujen käyttöä.

Lue lisää: Miten soveltaa uutta valvontalakia?

Omavalvonnan toteutumista arvioitiin vuoden 2023 aikana Valviran ja aluehallintovirastojen tekemillä ohjaus- ja arviointikäynneillä hyvinvointialueille, Hus-yhtymään ja Helsingin kaupungille.

Käynnit olivat osa valvontaviranomaisten suunnitelmallista valvontaa. Käyntien aikana tarkasteltiin erityisesti lastensuojelua, neuvola-asetuksen toimeenpanoa, lasten ja nuorten ehkäisevää terveydenhuoltoa, hoitoon pääsyä sekä kotihoitoa.

Kirjoittaja

Sari Kosonen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030