Terveydenhuolto

Joka kuudes koronapotilas toipunut huonosti vuoden kuluttua sairaalahoidoista

Remdesiviirin pitkäaikaisvaikutukset sairaalahoidon jälkeisiin oireisiin ovat epävarmat.

Ulla Toikkanen
Adobe/AOP

Remdesiviirilääkityksellä ei pystytty osoittamaan pitkäaikaista vaikutusta koronapotilaiden toipumiseen, elämänlaatuun tai pitkittyneen koronavirusinfektion (long covid) oireisiin, ilmeni suomalaistutkimuksessa ( Nevalainen O ym. Nature Communications 18.10.2022 ).

Tämä on ensimmäinen koronaan liittyvä satunnaistettu lääketutkimus, jossa potilaiden tilaa on seurattu vuoden ajan. Tällä hetkellä kolmatta vuotta jatkuvassa Solidarity Finland -tutkimuksessa selvitetään imatinibi- ja infliksimabilääkkeitä koronapotilaiden hoidossa. 

Vuoden kuluttua sairaalahoidosta remdesiviirihoitoa saaneista 85 prosenttia ilmoitti toipuneensa koronataudista, kun verrokkiryhmässä heidän osuutensa oli 86 prosenttia.

Satunnaistetussa seurantatutkimuksessa potilailta tiedusteltiin, mitä mahdollisia pitkittyneen koronan oireita he kokivat. Vuoden kuluttua sairaalahoidosta 26 prosenttia potilaista vastasi olevansa uupunut, 22 prosentilla oli nivelsärkyä, 19 prosentilla muistamisen vaikeuksia ja 18 prosentilla keskittymisongelmia. 

Sairaalahoidossa olleista potilaista 15 prosenttia eli joka kuudes ei kokenut olleensa kuntoutunut koronasta vuoden jälkeen sairastumisestaan.

– Nyt julkaisemassamme tutkimuksessa remdesiviirillä ei näyttänyt olevan suurta vaikutusta pitkäaikaisoireisiin, ja noin 15 prosenttia potilaista oli vielä vuoden päästä sairaalahoidosta puolikuntoisia tai sitäkin huonommassa kunnossa, Solidarity-tutkimusta Suomessa johtava urologian professori Kari Tikkinen Husista sanoo tiedotteessa.

Hän muistuttaa, että tutkimuksen vaihteluväli on suuri, joten varmuus asiasta voidaan saada, jos pitkäaikaistutkimuksia julkaistaan lisää.

Suomalaiset ovat aiemmin osana kansainvälistä Solidarity-tutkimusta osoittaneet, että remdesiviiri sairaalahoidossa varhain aloitettuna vähentää kuolleisuutta koronatautiin.

Lue myös

Remdesiviiri aloitettava infektion alussa

Helsingin yliopistossa johdetussa Solidarity Finland -remdesiviiritutkimuksessa oli mukana 13 suomalaista sairaalaa. 

Tutkimuksen 208 sairaalahoitoa tarvinneesta koronapotilaasta kaikki saivat koronapotilaille suositeltua sairaalahoitoa. Heistä 114 potilasta satunnaistettiin ryhmään, joka sai muun hoidon lisäksi remdesiviirilääkitystä ensimmäisestä sairaalapäivästään lähtien keskimäärin viiden vuorokauden ajan. Potilaat olivat keski-iältään 58-vuotiaita.

Remdesiviirilääkettä annetaan suonensisäisesti. Se vaikuttaa parhaiten, kun sitä saa heti infektion alkupäivinä. Lääkkeestä ei ilmennyt tutkimuksen aikana haittavaikutuksia.

Koronapandemian aikana on aloitettu useita tutkimuksia eri lääkehoitojen tehosta ja turvallisuudesta sairaalahoitoiseen COVID-19-tautiin. Niistä suurimmat ovat Recovery- ja Solidarity-tutkimukset. Maailman terveysjärjestö WHO:n kansainvälisessä tutkimuksessa on mukana noin 16 000 potilasta.

Kirjoittaja

Ulla Toikkanen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030