Terveydenhuolto

Joka viides Husin työntekijä ylirasittunut

Henkilöstökyselyn mukaan Husissa ollaan ylpeitä omasta osaamisesta, mutta työ koetaan edelleen kuormittavaksi.

Sari Kosonen
JUSSI HELTTUNEN

Lokakuussa 2022 tehdyllä henkilöstökyselyllä kartoitettiin mielipiteitä organisaation toiminnasta, johtamisesta, vuorovaikutuksesta ja työhyvinvoinnista. Kyselyyn vastasi noin 13 400 henkilöä eli 51 % kaikista huslaisista.

Kyselyn tulosten mukaan Husin henkilöstö on ylpeä omasta työstään. Yli 90 % koki oman osaamisensa riittäväksi oman työn vaatimuksiin nähden. Omaa työpaikkaansa tuttavilleen suosittelisi 69 % vastaajista.

Kyselyyn vastanneet kokivat tulevansa kuulluksi. Parannettavaa on siinä, miten työntekijät voivat vaikuttaa omaan työhönsä.

Lue myös

Viidesosa huslaisista kokee olevansa ylirasittunut usein tai hyvin usein. Ylikuormitus on pysynyt samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Nuoret kokevat työmäärän liian suureksi muita ikäryhmiä useammin. Tuloksissa on eroa yksiköittäin.

Henkilöstökyselyn lisäksi Husissa arvioidaan johtamista Johtamissyke-kyselyllä, joka tehdään useita kertoja vuodessa. Alkusyksyllä toteutetussa kyselyssä 76 % vastaajista oli tyytyväisiä esihenkilönsä johtamiseen. Viime vuoden lopun tilanteeseen verrattuna tulos parani 3 %.

Kirjoittaja

Sari Kosonen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030