Terveydenhuolto

Jonot erikoissairaanhoitoon jatkoivat kasvuaan

Yli puoli vuotta odottaneiden osuus oli pienin Etelä-Savossa, suurin Pohjois-Pohjanmaalla.

Ulla Toikkanen
Adobe/AOP

Elokuun 2023 lopussa yli 177 000 potilasta odotti pääsyä kiireettömään erikoissairaanhoitoon hyvinvointialueilla, mikä on lähes 8 500 potilasta enemmän kuin huhtikuussa 2023.

Jonottaneista 17,2 prosenttia eli yli 30 000 potilasta oli odottanut hoitoon pääsyä yli puoli vuotta. Huhtikuun lopussa puoli vuotta odottaneita oli 12,5 prosenttia, yli 20 000 potilasta. Yli puoli vuotta odottaneiden määrä kasvoi kesän 2023 aikana 9 400 potilaalla. Tiedot käyvät ilmi THL:n erikoissairaanhoidon hoitoon pääsyn tilastoista .

– Yli puoli vuotta odottaneiden määrä on kasvanut koko vuoden 2023 aikana tasaisesti. Hyvinvointialueet ratkaisevat parhaillaan jonojen purkamisen haasteita. Haasteita tuovat sekä hyvinvointialueiden aloittamiseen liittyvät prosessit sekä resurssipula, kertoo THL:n kehittämispäällikkö Pia Tuominen tiedotteessa .

Suuria eroja hyvinvointialueiden välillä

Elokuun 2023 lopussa yli puoli vuotta kiireetöntä erikoissairaanhoitoa odottaneiden osuus oli suurin Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella (28,5 prosenttia) ja pienin Etelä-Savon hyvinvointialueella (2,6 prosenttia).

Myös yli puoli vuotta odottaneiden määrä suhteessa väkilukuun vaihteli hyvinvointialueittain. Eniten yli puoli vuotta hoitoa odottaneita suhteessa väkilukuun oli Pohjois-Pohjamaan hyvinvointialueella: 94,9 yli puoli vuotta odottanutta/10 000 asukasta. Vähiten heitä oli Etelä-Karjalan hyvinvointialueella: 4,4 yli puoli vuotta odottanutta/10 000 asukasta.

Kaihileikkaukseen jonottaneiden määrät pysyneet suurina

Myös polven tai lonkan tekonivelleikkaukseen odottajien määrät ovat edelleen isoja. Kaihileikkaukseen odotti kaikkiaan lähes 14 000 potilasta ja polven tai lonkan tekonivelleikkaukseen yli 15 000 potilasta. 

Lue myös

Yli puoli vuotta kaihileikkaukseen pääsyä oli odottanut 13,2 prosenttia potilaista. Polven tai lonkan tekonivelleikkaukseen yli puoli vuotta odottaneita oli 36,3 prosenttia potilaista. 

Tuomisen mukaan kaihileikkausta odottaneiden kokonaismäärä on pysynyt pitkään korkeana. Polven tai lonkan tekonivelleikkausta odottaneiden määrä on jatkanut kasvuaan vuoden 2023 aikana. Elokuussa yli puoli vuotta polven tai lonkan tekonivelleikkauksiin odottaneita oli lähes 2 000 enemmän verrattuna huhtikuuhun 2023.

Lähetteiden määrä lisääntyi 

Lähetteiden määrä on kasvanut vuonna 2023 yli 100 000:lla verrattuna samaan ajankohtaan vuonna 2022. 

Vuonna 2023 elokuun lopussa lähetteitä kiireettömään erikoissairaanhoitoon oli yli 920 000. Viime vuonna lähetteitä oli samana ajankohtana noin 800 000. 

Kirjoittaja

Ulla Toikkanen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030