Terveydenhuolto

Kaksi yhteispäivystystä saa jatkaa Lapissa ja Etelä-Savossa

Valtio korvaa kahden ympärivuorokautisen yhteispäivystysyksikön ylläpitämisestä aiheutuvia ylimääräisiä kustannuksia.

Anne Seppänen
Adobe/AOP

Lakimuutokset mahdollistavat Kemin ja Savonlinnan sairaaloiden päivystystoiminnan jatkumisen.

Lapin ja Etelä-Savon hyvinvointialueet voivat ylläpitää kahta ympärivuorokautisesti päivystävää yhteispäivystysyksikköä sairaaloidensa yhteydessä ilman aikarajaa.

Ne saavat valtiolta korvausta yksiköiden ylläpitokustannuksiin. Eduskunta hyväksyi lakimuutokset helmikuun lopussa, ja tasavallan presidentti vahvisti ne torstaina.

Lue myös

Valtio voi korvata kahden ympärivuorokautisen yhteispäivystysyksikön ylläpitämisestä aiheutuvia ylimääräisiä kustannuksia. Erilliskorvauksen määrä ei kuitenkaan saa ylittää 20 prosenttia koko hyvinvointialueen ympärivuorokautisen yhteispäivystyksen toimintakuluista, joista on vähennetty toiminnasta saadut tulot.

Korvauksia koskevia säännöksiä sovelletaan ensimmäisen kerran vuonna 2024 syntyneisiin kustannuksiin. Erilliskorvauksen saamiseksi hyvinvointialueiden tulee toimittaa valtiovarainministeriölle vuosittainen selvitys korvauksen määrittämiseen tarvittavista tiedoista.

Kirjoittaja

Anne Seppänen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030