Terveydenhuolto

Kemin ja Savonlinnan sairaaloissa voidaan jatkaa yhteispäivystystä 

Hallitus on antanut esityksen, jolla mahdollistetaan, että Lapin ja Etelä-Savon hyvinvointialueet voisivat ylläpitää kahta ympärivuorokautisesti päivystävää yhteispäivystysyksikköä sairaaloidensa yhteydessä.

Sari Kosonen
Adobe/AOP

Ehdotettu muutos päivystyssääntelyyn mahdollistaisi nykyisenlaisen päivystysverkon ylläpidon toistaiseksi. Voimassa olevassa laissa näillä hyvinvointialueilla on tämä mahdollisuus vuoden 2032 loppuun saakka.

Terveydenhuollon päivystyspalvelut on viimeisen vuosikymmenen aikana keskitetty keskussairaaloiden yhteydessä oleviin yhteispäivystyksiin.

Lapin ja Etelä-Savon hyvinvointialueet poikkeavat muista alueista siinä, että niillä yhdistyvät kaksi erillistä sairaanhoitopiiriä, joilla kummallakin on oma keskussairaalansa. Ilman säädösmuutoksia hyvinvointialueen toisessa sairaalassa ei voitaisi jatkaa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon ympärivuorokautista yhteispäivystystä laissa nyt olevan määräajan jälkeen.

Lue myös

Hallitus katsoo, että on perusteltua korvata lisäkustannuksia, joita syntyy alueen toisen yhteispäivystysyksikön ylläpidosta, kun otetaan huomioon erityisesti Kemin ja Savonlinnan sairaaloiden historia päivystävinä sairaaloina. Hallituksen on tarkoitus antaa erillisestä rahoituksesta täydentävä hallituksen esitys alkuvuonna.

Kirjoittaja

Sari Kosonen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030