Terveydenhuolto

Keski-Suomen hyvinvointialueelle viisi uutta professuuria

Perusteilla on muun muassa nuorisopsykiatrian professuuri yhdessä Itä-Suomen yliopiston kanssa.

Minna Pihlava
Adobe/AOP

Keski-Suomen hyvinvointialue perustaa viisi uutta yhteisprofessuuria yhdessä Jyväskylän yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston kanssa.

Aluehallitus päätti asiasta tiistaina. Tavoite on vahvistaa tutkimusta, koulutusta, kehittämistä ja innovaatioita alueella. Samalla halutaan kehittää palveluiden vaikuttavuutta, laatua ja tuottavuutta.

Tavoitteena on myös syventää ja monipuolistaa yhteistyötä Keski-Suomen hyvinvointialueen ja Jyväskylän yliopiston, Itä-Suomen yliopiston sekä Työterveyslaitoksen kanssa.

Hyvinvointialueelle siirtyi vuoden vaihteessa sairaanhoitopiiriltä seitsemän professuuria, jotka ovat painottuneet terveydenhuoltoon ja erikoissairaanhoitoon. Nyt perustettavien professuurien alarepertuaari on laajempi. Joukossa on esimerkiksi sosiaalityö.

Lue myös

Viisi yhteisprofessuuria ovat sosiaalityön työelämäprofessuuri, hyvinvoinnin ja terveyden tekoälytutkimuksen apulaisprofessuuri, työkyvyn edistämisen työelämä- tai tutkimusprofessuuri, nuorisopsykiatrian professuuri ja hoitotieteen professuuri

Professuurien kustannukset jakautuvat yliopistojen ja hyvinvointialueen kesken. Lisäksi selvityksessä on ulkopuolisen rahoituksen mahdollisuuksia. Kolme ensimmäistä professuuria sijoittuvat Jyväskylän yliopistoon ja loput Itä-Suomen yliopistoon.

Kirjoittaja

Minna Pihlava

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030