Terveydenhuolto

Kiire vähensi toimenpiteitä pienissä synnytyssairaaloissa

Väitös: Hoidon laatu voi vaihdella yksittäisissä yksiköissä kiirepäivinä.

Tiiamari Pennanen
Adobe/AOP
Keisarinleikkauksia tehtiin vähemmän pienissä synnytysyksiköissä kiirepäivinä.

Miten kiireiset päivät vaikuttavat synnytysten hoidon laatuun suomalaisissa synnytyssairaaloissa? Tätä tarkasteli terveystieteiden maisteri Riitta Vilkko väitöskirjassaan. Synnyttäjien lukumäärän vaihtelu aiheuttaa ajoittaista kiirettä, mutta sen vaikutusta synnytysten laatuun ei ole kuitenkaan Suomessa aiemmin tutkittu.

Väitöstutkimuksen mukaan synnytysten hoito on laadukasta myös kiireaikoina, mutta yksittäisissä yksiköissä hoidon laatu voi vaihdella.

Kiire vaikutti vaihtelevasti tarjottujen palvelujen määrään.

Pienemmissä yksiköissä kiire osittain vähensi tehtyjen toimenpiteiden määrää. Esimerkiksi keisarileikkauksia tehtiin kiireaikana vähemmän. Suuremmissa yksiköissä sen sijaan tehtiin synnytykseen liittyviä toimenpiteitä ja tarjottiin kivunlievitystä samaan tapaan tai jopa enemmän kuin hiljaisempina aikona.

Vilkon mukaan erot kertovat todennäköisesti siitä, että suuressa sairaalassa pystytään tarvittaessa paremmin "lisäämään vauhtia" kuin pienessä. Pienemmät yksiköt voivat myös lähettää potilaita eteenpäin suurempiin sairaaloihin kiiretilanteiden osuessa päälle.

Myös vastasyntyneiden voinnissa havaittiin samansuuntainen trendi. Kiireisten päivien aikana sikiön synnytyksen aikaisten hapenpuutteiden määrä väheni keskussairaaloissa, mutta kasvoi yliopistosairaaloissa. Vilkon mukaan tapaukset oli todennäköisesti ohjattu pienistä yksiköistä suurempiin.

– Myös muissa vastasyntyneen terveydentilaan liittyvissä tapahtumissa oli sairaaloiden välisiä eroja. Ne liittyvät todennäköisesti lähettämiskäytäntöihin, sillä kaikkien synnytyssairaaloiden tasolla kiireen aiheuttamia vaikutuksia ei kuitenkaan todettu, Vilkko kertoo tiedotteessa.

Lue myös

Hoidon laatua mitattiin alalla yleisesti käytetyillä mittareilla, jotka koostuvat synnytyksen aikana tehtävien toimenpiteiden määrästä ja diagnoosikoodeista. Aineistona oli Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen syntymärekisteri vuosilta 2006–2016, joka sisälsi tiedot 634 810 synnytyksestä.

Kiireisten päivien määrä vaihteli synnytysyksiköiden välillä. Pienemmissä yksiköissä jo pienet muutokset asiakkaiden määrässä aiheuttivat kiirettä.

Vilkon mukaan tarvitaan jatkotutkimusta etenkin lähettämiskäytännöistä kiireaikoina. Hän myös ehdottaa, että synnytysyksiköille määritettäisiin sille ominainen kiireaika.

TtM Riitta Vilkko väittelee 10.3.2023 kello 12.15 Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa aiheesta "Busy day effect on the Finnish obstetric ecosystem".

Kirjoittaja

Tiiamari Pennanen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030