Terveydenhuolto

Kiireettömään sairaanhoitoon odottaneiden määrä väheni 

Hyvinvointialueiden välillä on suuria eroja.

Sari Kosonen
Adobe

Huhtikuun 2024 lopussa yli 162 000 potilasta odotti pääsyä kiireettömään erikoissairaanhoitoon hyvinvointialueilla.

Hoitoa odottaneita oli yli 10 000 vähemmän kuin joulukuussa 2023.

Yli puoli vuotta odottaneiden määrä väheni kevään 2024 aikana lähes 2 000 potilaalla. Huhtikuussa lähes 17 prosenttia jonottaneista eli yli 27 000 potilasta oli odottanut hoitoonpääsyä yli puoli vuotta. Tiedot käyvät ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n erikoissairaanhoidon hoitoonpääsyn tilastoista.

– Pitkään hoitoa odottaneiden potilaiden määrä alkoi vähentyä viime vuoden lopussa, ja väheneminen on jatkunut tänä keväänä koko maan tasolla. Joillakin alueilla pitkään hoitoa odottaneiden määrä on kuitenkin kasvanut. Hyvinvointialueet ovat tehneet paljon toimia jonojen purkamiseksi ja ratkovat edelleen erilaisia organisaatiouudistuksesta tulevia haasteita, kertoo THL:n kehittämispäällikkö Pia Tuominen tiedotteessa .

Yli puoli vuotta hoitoa odottaneiden määrässä suuria eroja hyvinvointialueiden välillä. Huhtikuun 2024 lopussa yli puoli vuotta kiireetöntä erikoissairaanhoitoa odottaneiden osuus oli suurin Pohjois-Savon (27,2 %) sekä Pohjois-Pohjanmaan (25,0 %) hyvinvointialueilla. Pienimmät osuudet olivat Etelä-Savon (3,3 %) ja Keski-Pohjanmaan (3,3 %) hyvinvointialueilla.

Myös yli puoli vuotta odottaneiden määrä suhteessa väkilukuun (odottajaa/10 000 asukasta) vaihteli alueittain. Eniten yli puoli vuotta hoitoa odottaneita suhteessa väkilukuun oli Pohjois-Savossa ja vähiten Etelä-Karjalassa.

Kaihileikkaukseen sekä polven tai lonkan tekonivelleikkaukseen jonottavien määrä ovat pysynyt suurena. Kaihileikkaukseen odotti maaliskuussa 2024 kaikkiaan yli 13 000 potilasta ja polven tai lonkan tekonivelleikkaukseen 14 000 potilasta. 

Lue lisää: Hoitotakuun tiukennus nopeutti hoitoonpääsyä

Kirjoittaja

Sari Kosonen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030